Adatvédelmi irányelvek

Last Updated On: mars, 2021

Generell informasjon
Før du bruker rulmentionline.ro -nettstedet eller bestiller produktene våre, oppfordrer vi deg til å lese denne policyen nøye for å forstå hvordan dine personlige data blir behandlet og hvilke rettigheter du har som bruker av plattformen.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke typer personopplysninger som behandles, hvordan de brukes, hvilke valg du har for denne behandlingen, og hvordan vi vil respektere dine rettigheter som registrert. Lovgivning om beskyttelse av personopplysninger, inkludert forskrifter (EU) 2016/679 ("GDPR").

Din dataoperatør
Bearings Services S.R.L. , En juridisk enhet etablert i 2019, og basert i Bacău, Str. Dr. David Ernst, utgave. 1, Bacău fylke med registreringsnummer i handelsregisteret J04 / 1460/2019 og CUI 41558196, som økonomisk operatør, ønsker å informere deg om behandlingen av dine personopplysninger under operasjonene knyttet til levering av bæretjenester produsert til kunder.

Kategorier av personopplysninger behandlet
Dataene du gir direkte

Vi samler vanligvis inn personopplysninger direkte fra deg slik at du kan kontrollere hva slags informasjon du gir oss.

Informasjon du gir oss når du oppretter et tilbud eller ber om et tilbud.
Informasjon for utvikling av kontraktsforholdet mellom deg og Bearings Services S.R.L. Respektivt, å overta styring, validering og fakturering av de nødvendige produktene. Tilgangen av dine personlige data er nødvendig for å levere de etterspurte produktene gjennom rulmentionline.ro plattformen, inkludert skatteforpliktelser.
Informasjonen du gir oss for å abonnere på e-postvarsler og / eller nyhetsbrev (inkludert navn og e-postadresse).
Informasjonen inneholdt eller relatert til all kommunikasjon du sender oss eller skriver inn skjemaene på nettstedet (inkludert korrespondanse med oss, kontaktinnhold og tilkoblingsdata).
Informasjon du gir når du kjøper produkter fra nettstedet vårt.
Innlegg, blogger, anmeldelser, kommentarer osv.
Data samlet inn eller generert av oss som et resultat av din interaksjon med nettstedet vårt

I tillegg til personlig informasjon, samler systemene våre automatisk inn en rekke anonyme opplysninger for å hjelpe oss bedre å forstå hvordan rulmentionline.ro brukes og hvordan vi kan forbedre tjenestene våre. Disse dataene inkluderer IP-adressen til datamaskinen som du får tilgang til vår plattform fra, geografisk beliggenhet, nettlesertype og versjon, operativsystem, henvisningskilde, besøksvarighet, sidevisninger og sidenavigering.

Kommunikasjon via chatfunksjonen på vår plattform

Når du bruker Whatsapp Chat på rulmentionline.ro for å kommunisere med oss, for å be om relevant informasjon om produktene vi tilbyr, samler vi inn informasjonen du velger å gi gjennom denne funksjonen.

Profesjonelle kontakter for juridiske representanter, kontakter eller ansatte hos partnere, kunder og tjenesteleverandører. Nærmere bestemt refererer profesjonelle data som behandles til: navn, etternavn, stilling, telefonnummer og e-postadresse.

Annen informasjon du gir oss ved korrespondanse med oss ​​via telefon, e-post eller annen metode, inkludert, om nødvendig, forhåndsutfylte spørreskjemaer og foto- eller telefonintervjuer, samt andre personlige data du velger å gi oss. Du sender dem.

Vi bruker også informasjonskapsler og lignende teknologier for å identifisere deg og enhetene dine. Vi tillater også andre å bruke informasjonskapsler. Hvordan vi bruker disse teknologiene er beskrevet i vår policy for informasjonskapsler.

Vi samler ikke inn eller behandler sensitive data, som er inkludert i den generelle databeskyttelsesforordningen i spesielle kategorier av personopplysninger. Vi ønsker heller ikke å samle inn eller behandle data om mindreårige under 16 år.

FORMÅL MED PERSONLIG DATABEHANDLING
Bruk av personopplysninger vil kun utføres i samsvar med gjeldende lovbestemmelser i forbindelse med beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og fri utveksling av slike data. Behandlingen av dataene dine for de formål som er beskrevet i dette dokumentet er basert på ditt samtykke, hvis du velger å gi dem.

Vi behandler informasjonen ovenfor for å forbedre tjenestene våre og på grunn av vår legitime interesse i å forhindre svindel.

Bearings Services kan samle inn personlige data fra deg, men bare med ditt samtykke, og hvis du gir dem til oss frivillig.

Vi bruker personopplysninger som er samlet inn for følgende formål:

For å sikre at nettstedet er relevant for dine behov.
For markedsføringsaktiviteter, henholdsvis for overføring via kommunikasjonsmåter (e-post, SMS) av kommersielle meldinger angående produktene som tilbys av oss, via nettstedet eller eventuelt nyhetsbrevet.
For å hjelpe oss med å lage og publisere det mest relevante innholdet for deg.
For å sikre tilgang til begrensede deler av nettstedet.
For å gi deg en effektiv kundesupporttjeneste.
Bearings Services S.R.L. samler informasjon gjennom sin egen plattform og behandler den til statistikk om hvilke sider du besøker oftest, inkludert IP-adressen nettstedet besøkes fra. rulmentionline.ro kan bruke informasjonskapsler, og lagre midlertidig personopplysninger for følgende formål:

For å forbedre tilgangssikkerheten.
For å forbedre brukervennligheten og gi deg best mulig service.
LAGRING AV PERSONLIGE DATA
Dine personlige data kan lagres på:

Contabo-server som er vert for nettstedet rulmentionline.ro
datamaskiner og eksterne dataarkiveringsenheter som den administrerer nettstedet med rulmentionline.ro
de krypterte serverne til den digitale arkivleverandøren Dropbox og / eller Google Drive.
VARIGHET FOR PERSONLIG DATABEHANDLING
Bearings Services S.R.L. vil behandle dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppnå behandlingsformålet nevnt ovenfor.

Hvis du er kunde, vil vi behandle dine data for hele varigheten av kontraktsforholdet og deretter, i samsvar med de juridiske forpliktelsene som ligger på selskapets ansvar.

HVORDAN VI BRUKER PERSONLIGE DATA
Bearings Services S.R.L. bare bruke dine personlige data som et resultat av ditt frivillige og klare samtykke og avhengig av deres natur.

Hvilke typer data vi samler inn og hvordan vi bruker dem senere:

Epostadresse

Hvis du har gitt oss e-postadressen, vil vi bruke den til å sende deg informasjons-e-post om produktene våre, men også om artiklene og ressursene som vi publiserer med jevne mellomrom på dette nettstedet.

Fornavn og etternavn

Hvis du har gitt oss fornavn og etternavn, bruker vi disse opplysningene for å fakturere produktene du har bestilt, for å inngå samarbeidsavtalen eller for å tilpasse e-postene du mottar fra oss.

Telefonnummer

Hvis du har gitt oss telefonnummeret ditt, bruker vi denne informasjonen for å kunne kontakte deg raskt, for effektivt å informere deg om tilbudet av hvilke typer produkter du er interessert i, eller for å veilede deg i valg av nødvendig produkt.

selskapsnavn

Hvis du har gitt oss navnet på selskapet du jobber for eller leder, bruker vi denne informasjonen som følger:

med det formål å fakturere produkter eller å inngå samarbeidskontrakten med det respektive selskapet;
alle dokumenter der din deltakelse eller involvering, eller en av de ansatte i selskapet, må være angitt.
Faktureringsdata

Hvis du har gitt oss faktureringsdataene (CNP, CUI, handelsregistreringsnummer, firmaets hovedkontoradresse, bankkonto, banknavn, juridisk representantnavn, juridisk representantfunksjon, serienummer og identitetskortnummer), bruker vi disse dataene til å konkludere samarbeidskontrakten og utarbeidelse av regnskapsfakturaer.

Bearings Services S.R.L forplikter seg til ikke å overføre dataene som blir gitt av brukere av nettstedet til tredjeparter og å bruke dem kun for å kommunisere med sine kunder, informere dem om driften av nettstedet eller dets tilbud.

Hensikten med datainnsamlingen er: Å legge inn disse dataene i skattedokumentene utstedt av selskapet i henhold til lov og informere deg. Det kreves at du oppgir dataene som er nødvendige for å bli kontaktet, for å kunne utstede transaksjonsdokumenter og for å kunne levere en bestilling. Avslaget ditt gjør det umulig å behandle bestillingen. Den registrerte informasjonen er ment for bruk av operatøren og kommuniseres delvis til budfirmaet som leverer produktene.

MOTTAKERE PERSONLIGE DATA
Vi vil aldri selge dine personlige data.
Vi vil ikke overføre eller levere disse dataene til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, bortsett fra i tilfeller der det kreves av gjeldende lover eller kontrollorganer i den rumenske staten. (Eks. Påtalemyndighet, domstol, politi, fiskale organer og databehandling godkjent av den rumenske staten eller Europarådet osv.)
Vi overfører ikke personlige kundedata til utlandet til EU-land uten deres samtykke.
OPPLYSNINGER OM PERSONLIGE DATA
Bearings Services S.R.L påtar seg ikke noe økonomisk, moralsk eller noe ansvar etter falske tilgang fra uautoriserte personer, datavirus eller nettangrep av:

servere, datamaskiner, enheter som er vert for dine personlige data;
databaser som tilhører eksterne samarbeidspartnere som vi noen ganger må samarbeide med.
Hvis vi merker at det oppstår en situasjon med svindel eller datamaskinangrep på de elektroniske arkivene der personopplysningene dine er lagret, vil vi i henhold til loven varsle deg innen maksimalt 72 timer fra oppdagelsen av sikkerhetsbruddet, A.N.S.P.D.C.P. (Nasjonal myndighet for tilsyn med behandling av personopplysninger), det kompetente organet i den rumenske staten autorisert til å håndtere slike hendelser.

Vi kan utlevere dine personlige data til enheter og / eller personer autorisert av oss som er involvert i levering av produkter, inkludert levering av kommersiell kommunikasjon.

Personopplysningene dine kan også bli utlevert til tredjepartsleverandører av informasjonskapsler og lignende teknologier, som beskrevet i retningslinjene for informasjonskapsler. I disse situasjonene kan dine personlige data som samles inn via informasjonskapsler / lignende teknologier overføres til tredjestater (dvs. utenfor EU) som ikke har fått tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

RETTIGHETENE PÅ DEN PERSONENE
Bearings Services S.R.L. kan samle inn og behandle dataene som er angitt på nettstedet, i henhold til:

Lov nr. 677/2001 av Romania (endret og supplert) for beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og deres frie bevegelse.
Lov nr. 506/2004 om behandling av personopplysninger og beskyttelse av personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon.
Brukere av dette nettstedet bør også være klar over at innsamling og behandling av personopplysninger fra 25. mai 2018 vil bli gjort i samsvar med den nye EU-forskriften om beskyttelse av personopplysninger (2016/679) med direkte anvendelse i alle EU-land.

Enhver har rett til å motsette seg, av legitime grunner, behandlingen av hans eller hennes personlige data. Denne retten kan bli opphevet for visse situasjoner gitt av loven. Dermed kan ikke retten til å motsette seg behandlingen av personopplysninger utøves dersom behandlingen er obligatorisk i henhold til loven.

Ifølge loven har du følgende rettigheter som registrert:

Rett til tilgang - tillater den registrerte å få tak i fra Bearings Services S.R.L. en bekreftelse på at personopplysninger om henne behandles eller ikke, og i så fall tilgang til disse dataene og annen nyttig informasjon.

Rett til å korrigere dataene - du kan be oss om å endre dine uriktige personopplysninger eller, eventuelt, fylle ut dataene som er ufullstendige.

Rett til sletting - du kan be om sletting av personopplysninger i følgende situasjoner:

de er ikke lenger nødvendige for de formålene vi har samlet inn og behandlet dem for;
du har trukket tilbake samtykket ditt for behandling av data, og vi kan ikke lenger behandle dem av andre juridiske grunner;
opplysningene behandles mot loven;
dataene må slettes i samsvar med gjeldende lovgivning.
Retten til å trekke tilbake samtykke for behandling, når behandlingen er basert på ditt samtykke, uten å påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført frem til det tidspunktet.

Rett til motstand - av grunner knyttet til den spesielle situasjonen du er i, når behandlingen er basert på en legitim interesse, så vel som når som helst å motsette seg behandlingen av data for direkte markedsføringsformål, inkludert opprettelse av profiler.

Begrensning - under visse betingelser kan du be om en begrensning på behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til dataportabilitet - i den grad vi behandler data automatisk, kan du kreve at vi i samsvar med loven gir dine data i en strukturert, ofte brukt og automatisk lesbar form. Hvis du ber om dette fra oss, kan vi videreformidle dine data til en annen enhet, hvis det er teknisk mulig.

Retten til å inngi en klage til Nasjonalt tilsyn for behandling av personopplysninger (ANSPDCP) og retten til å henvende deg til kompetente domstoler.

GODTAGELSE AV DENNE PERSONLIGE POLITIKEN
Ved å få tilgang til og bruke nettstedet rulmentionline.ro, kan dine personopplysninger og annen gitt informasjon bli behandlet og brukt av Bearings Services S.R.L. i aktiviteter og formål relatert til markedsføring, telekommunikasjon, samt med det formål å oppnå en legitim interesse for selskapet, for etablering av databaser og deres bruk.

Ved å få tilgang til og bruke nettstedet uttrykker du samtykke til å motta samtaler, SMS eller e-post for å markedsføre produktene som tilbys av og / eller gjennom plattformen rulmentionline.ro. Hvis du ikke er enig i vilkårene for bruk av nettstedet og personlige data fra Bearings Services S.R.L., har du rett til ikke å bruke dette nettstedet.

OPPDATERING AV DINE PERSONLIGE DATA
I tilfelle personopplysningene du har gitt oss endres, eller hvis du blir oppmerksom på at vi har feil personopplysninger om deg, kan du kontakte oss via e-post på rulmentidevanzare @ gmail .com

Vi er ikke ansvarlige for tap som skyldes feil, uautentisk, utilstrekkelig eller ufullstendig personlig informasjon du gir oss.

For mer informasjon, se siden Policy for informasjonskapsler og vilkårene for bruk av denne plattformsiden.

Super Precision Bearings bruker COOKIES

Ved å klikke på "Ja, jeg godtar" godtar du bruken av informasjonskapsler som er installert på nettstedet. Disse brukes til å gi deg den best mulige nettopplevelsen.

Detaljer