zásady ochrany osobných údajov

Last Updated On: marca, 2021

Všeobecné informácie
Pred použitím webu rulmentionline.ro alebo objednaním našich produktov vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tieto pravidlá, aby ste pochopili, ako sa vaše osobné údaje spracúvajú a aké sú vaše práva ako používateľa platformy.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú typy osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, ako sa používajú, aké sú vaše možnosti tohto spracovania a ako budeme rešpektovať vaše práva ako dotknutej osoby. Legislatíva na ochranu osobných údajov vrátane predpisov (Európska únia) 2016/679 („GDPR“).

Váš dátový operátor
Bearings Services S.R.L. , Právnická osoba založená v roku 2019 so sídlom v Bacău, Str. Dr. David Ernst, vydanie. 1, župa Bacău s registračným číslom v obchodnom registri J04 / 1460/2019 a CUI 41558196 ako hospodársky subjekt vás chce informovať o spracovaní vašich osobných údajov počas operácií spojených s poskytovaním služieb ložiska poskytovaných zákazníkom.

Kategórie spracúvaných osobných údajov
Údaje, ktoré poskytnete priamo

Spravidla zhromažďujeme osobné údaje priamo od vás, aby ste mohli mať kontrolu nad tým, aké informácie nám poskytujete.

Informácie, ktoré nám poskytnete pri vytváraní ponuky alebo požadovaní ponuky.
Informácie pre rozvoj zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Bearings Services S.R.L. Respektíve prevziať správu, validáciu a fakturáciu potrebných produktov. Poskytnutie vašich osobných údajov je potrebné na poskytnutie požadovaných produktov prostredníctvom platformy rulmentionline.ro vrátane daňových povinností.
Informácie, ktoré nám poskytnete na prihlásenie na odber e-mailových upozornení a / alebo bulletinov (vrátane vášho mena a e-mailovej adresy).
Informácie obsiahnuté alebo súvisiace s komunikáciou, ktorú nám pošlete alebo zadáte do formulárov na stránke (vrátane korešpondencie s nami, obsahu kontaktov a údajov o pripojení).
Informácie, ktoré poskytnete pri zakúpení produktov z našej webovej stránky.
Príspevky, blogy, recenzie, komentáre atď.
Údaje, ktoré zhromažďujeme alebo generujeme v dôsledku vašej interakcie s našou webovou stránkou

Okrem osobných údajov naše systémy automaticky zhromažďujú aj množstvo anonymných informácií, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako sa rulmentionline.ro používa a ako môžeme vylepšiť naše služby. Tieto údaje zahŕňajú IP adresu počítača, z ktorého pristupujete k našej platforme, geografické umiestnenie, typ a verziu prehliadača, operačný systém, zdroj sprostredkovania, trvanie návštevy, zobrazenia stránky a bočnú navigáciu.

Komunikácia prostredníctvom funkcie chatu na našej platforme

Keď používate Whatsapp Chat na rulmentionline.ro na komunikáciu s nami a na vyžiadanie relevantných informácií o produktoch, ktoré ponúkame, zhromažďujeme informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom tejto funkcie.

Profesionálne kontakty na právnych zástupcov, kontakty alebo zamestnancov partnerov, zákazníkov a poskytovateľov služieb. Konkrétne sa profesionálne spracovávané údaje týkajú: meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom korešpondencie s nami telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, vrátane, ak je to potrebné, vopred vyplnených dotazníkov a fotografických alebo telefonických rozhovorov, ako aj akýchkoľvek ďalších osobných údajov, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť. Posielate ich.

Tiež používame cookies a podobné technológie na identifikáciu vás a vašich zariadení. Umožňujeme tiež iným ľuďom používať cookies. Ako používame tieto technológie, je popísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.

Nezhromažďujeme ani nespracovávame citlivé údaje, ktoré sú obsiahnuté v všeobecnom nariadení o ochrane údajov v osobitných kategóriách osobných údajov. Rovnako nechceme zhromažďovať ani spracovávať údaje o maloletých do 16 rokov.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Používanie osobných údajov sa bude uskutočňovať iba v súlade s právnymi predpismi platnými v súvislosti s ochranou fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov. Spracovanie vašich údajov na účely uvedené v tomto dokumente je založené na vašom súhlase, ak sa rozhodnete ich poskytnúť.

Vyššie uvedené informácie spracovávame za účelom zlepšenia našich služieb a z dôvodu nášho oprávneného záujmu zabrániť podvodom.

Spoločnosť Bearings Services môže od vás zhromažďovať osobné údaje, ale iba na základe vášho súhlasu a ak nám ich poskytnete dobrovoľne.

Zhromažďované osobné údaje používame na nasledujúce účely:

Zaistite, aby webová stránka zodpovedala vašim potrebám.
Pre marketingové aktivity, respektíve pre prenos obchodných oznámení na diaľku (e-mail, SMS) týkajúcich sa nami ponúkaných produktov, prostredníctvom stránky alebo prípadne Newsletteru.
Pomôžte nám vytvoriť a zverejniť pre vás najrelevantnejší obsah.
Zaistiť prístup do vyhradených častí webu.
Poskytnúť vám efektívny servis podpory zákazníkov.
Bearings Services S.R.L. zhromažďuje informácie prostredníctvom vlastnej platformy a spracúva ich do štatistík o tom, ktoré stránky navštevujete najčastejšie, vrátane adresy IP, z ktorej je web navštevovaný. rulmentionline.ro môže používať súbory cookie a dočasne ukladať osobné údaje na nasledujúce účely:

Na zlepšenie zabezpečenia prístupu.
Zlepšiť použiteľnosť a poskytnúť vám najlepšie možné služby.
SKLADOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje môžu byť uložené na:

Server Contabo hostiaci web rulmentionline.ro
počítače a externé jednotky na archiváciu údajov, pomocou ktorých spravuje web rulmentionline.ro
šifrované servery poskytovateľa digitálneho archívu Dropbox a / alebo Disk Google.
DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bearings Services S.R.L. bude spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania.

Ak ste zákazníkom, budeme vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a následne v súlade so zákonnými povinnosťami, ktoré vyplývajú z povinností spoločnosti.

AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE
Bearings Services S.R.L. používať vaše osobné údaje iba na základe vášho dobrovoľného a jasného súhlasu a v závislosti od ich povahy.

Typy údajov, ktoré zhromažďujeme, a ako ich neskôr použijeme:

Emailová adresa

Ak ste nám poskytli e-mailovú adresu, použijeme ju na zasielanie informačných e-mailov o našich produktoch, ale aj o článkoch a zdrojoch, ktoré pravidelne zverejňujeme na tomto serveri.

Meno a priezvisko

Ak ste nám poskytli svoje meno a priezvisko, používame tieto údaje na účely fakturácie objednaných produktov, na uzatvorenie dohody o spolupráci alebo na prispôsobenie e-mailov, ktoré od nás dostávate.

Telefónne číslo

Ak ste nám poskytli svoje telefónne číslo, používame tieto informácie na to, aby sme vás mohli rýchlo kontaktovať, aby sme vás mohli efektívne informovať o dodávke druhov výrobkov, o ktoré máte záujem, alebo vás usmerniť pri výbere potrebného produktu.

meno spoločnosti

Ak ste nám poskytli názov spoločnosti, pre ktorú pracujete alebo riadite, použijeme tieto informácie nasledovne:

na účely fakturácie výrobkov alebo na uzavretie zmluvy o spolupráci s príslušnou spoločnosťou;
všetky dokumenty, v ktorých musí byť uvedená vaša účasť alebo účasť, alebo účasť niektorého zo zamestnancov tejto spoločnosti.
Fakturačné údaje

Ak ste nám poskytli fakturačné údaje (CNP, CUI, registračné číslo živnostenského registra, adresa sídla spoločnosti, bankový účet, názov banky, meno zákonného zástupcu, funkcia právneho zástupcu, sériové číslo a identifikačné číslo), použijeme tieto údaje na záver zmluva o spolupráci a príprava fiškálnych faktúr.

Bearings Services S.R.L sa zaväzuje, že nebude prenášať údaje poskytované používateľmi stránky tretím stranám a že ich bude používať iba na účely komunikácie so svojimi zákazníkmi, ich informovania o prevádzke stránky alebo jej ponukách.

Účelom zhromažďovania údajov je: Zadanie týchto údajov do daňových dokladov vystavených spoločnosťou podľa zákona a informovanie vás. Ste povinní poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na to, aby vás bolo možné kontaktovať, aby ste mohli vydávať transakčné dokumenty a aby ste mohli doručiť objednávku. Vaše odmietnutie znemožňuje vybavenie objednávky. Zaznamenané informácie sú určené na použitie operátorom a sú čiastočne oznámené kuriérskej spoločnosti, ktorá dodáva produkty.

OSOBNÉ ÚDAJE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje nikdy nepredáme.
Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme tieto údaje prenášať ani poskytovať tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď to vyžadujú príslušné zákony alebo kontrolné orgány rumunského štátu. (Napr. Prokuratúra, súd, polícia, daňové orgány a spracovanie údajov povolené rumunským štátom alebo Radou Európy atď.)
Bez ich súhlasu nebudeme prenášať osobné údaje zákazníkov do zahraničia do krajín Európskej únie.
ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bearings Services S.R.L nepreberá nijakú finančnú, morálnu ani žiadnu zodpovednosť po podvodnom prístupe neoprávnených osôb, počítačových vírusov alebo počítačových útokov:

servery, počítače, zariadenia, ktoré hostia vaše osobné údaje;
databázy patriace externým spolupracovníkom, s ktorými niekedy musíme spolupracovať.
Ak si všimneme výskyt podvodu alebo počítačového útoku na elektronické archívy, v ktorých sú uložené vaše osobné údaje, podľa zákona vás upozorníme do 72 hodín od zistenia porušenia bezpečnosti, spoločnosť A.N.S.P.D.C.P. (Národný úrad pre dohľad nad spracovaním osobných údajov), príslušný orgán rumunského štátu oprávnený riadiť tieto incidenty.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť subjektom a / alebo osobám, ktoré máme oprávnenie a ktoré sa podieľajú na poskytovaní produktov vrátane poskytovania obchodných komunikácií.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tiež tretím stranám poskytujúcim súbory cookie a podobné technológie, ako je uvedené v pravidlách používania súborov cookie. V týchto situáciách môžu byť vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie / podobných technológií prenesené do tretích krajín (t. J. Mimo Európskej únie), ktorým nebola poskytnutá primeraná úroveň ochrany.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Bearings Services S.R.L. môže zhromažďovať a spracovávať údaje zadané na stránke podľa:

Zákon č. 677/2001 Rumunska (zmenené a doplnené) o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a ich voľnom pohybe.
Zákon č. 506/2004 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií.
Používatelia tejto stránky by si tiež mali uvedomiť, že od 25. mája 2018 bude zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov prebiehať v súlade s novým nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (2016/679) s priamou aplikáciou vo všetkých krajinách EÚ.

Každý má právo z oprávnených dôvodov namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Toto právo môže byť zrušené v určitých situáciách stanovených zákonom. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov teda nemožno uplatniť, ak je spracúvanie povinné podľa zákona.

Podľa zákona máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Právo na prístup - umožňuje dotknutej osobe získať od spoločnosti Bearings Services S.R.L. potvrdenie, že osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sa spracúvajú alebo nie, a ak áno, prístup k týmto údajom a ďalšie užitočné informácie.

Právo na opravu údajov - môžete nás požiadať, aby sme upravili vaše nesprávne osobné údaje, prípadne vyplnili neúplné údaje.

Právo na vymazanie - o vymazanie osobných údajov môžete požiadať v nasledujúcich situáciách:

už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili a spracovali;
odvolali ste svoj súhlas so spracovaním údajov a z iných právnych dôvodov ich už nemôžeme spracovávať;
údaje sú spracovávané v rozpore so zákonom;
údaje musia byť vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Právo odvolať váš súhlas so spracovaním, ak je spracovanie založené na vašom súhlase, a to bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného do tej doby.

Právo na námietku - z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, v ktorej sa nachádzate, keď je spracúvanie založené na oprávnenom záujme, a tiež kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu vrátane vytvárania profilov.

Obmedzenie - za určitých podmienok môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov - v rozsahu, v akom spracúvame údaje automatickými prostriedkami, môžete od nás v súlade so zákonom požadovať, aby sme vaše údaje poskytli v štruktúrovanej, často používanej a automaticky čitateľnej forme. Ak to od nás požadujete, môžeme vaše údaje postúpiť inému subjektu, ak je to technicky možné.

Právo podať sťažnosť na Národný úrad pre dohľad nad spracovaním osobných údajov (ANSPDCP) a právo obrátiť sa na vás s príslušnými súdmi.

PRIJATIE TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prístupom na web rulmentionline.ro a jeho používaním môžu byť vaše osobné údaje a ďalšie poskytnuté informácie spracované a použité spoločnosťou Bearings Services S.R.L. pri akýchkoľvek činnostiach a účeloch týkajúcich sa marketingu, telekomunikácií, ako aj na účely dosiahnutia oprávneného záujmu spoločnosti, na zakladanie databáz a ich používanie.

Prístupom na túto stránku a jej používaním tiež vyjadrujete súhlas s prijímaním hovorov, SMS alebo e-mailov na propagáciu produktov ponúkaných platformou rulmentionline.ro. Pokiaľ nesúhlasíte s podmienkami používania stránky a osobných údajov spoločnosťou Bearings Services S.R.L., máte právo túto stránku nepoužívať.

AKTUALIZÁCIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade, že sa osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, zmenia alebo ak zistíte, že o vás máme nesprávne osobné údaje, kontaktujte nás e-mailom na adrese rulmentidevanzare @ gmail .com

Nebudeme zodpovední za žiadne straty vyplývajúce z nesprávnych, neautentických, nedostatočných alebo neúplných osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Viac informácií nájdete na stránke Pravidlá používania cookies a Podmienky používania tejto stránky platformy.

Super Precision Bearings používa súbory cookie

Kliknutím na „Áno, súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie nainštalovaných na tejto stránke. Používajú sa na to, aby vám poskytli čo najlepší zážitok z prehliadania.

Detaily