Pravidla a podmínky

Last Updated On: března, 2021

OBECNÁ INFORMACE
Společnost Super Precision Bearings S.R.L., právnická osoba se sídlem v Bacău, Str. Livezilor Street, Nr. 31, okres Bacău s registračním číslem v příslušném rejstříku J04 / 306/2019 a CUI 40549769, které jsou předmětem žádosti, ve formě informací o uplatňování ustanovení tohoto nařízení.

Stanoví byli řádně informováni o všech podmínkách používání tohoto webu, projděte si prosím všechny informace na této stránce při každém použití tohoto webu.

Tyto podmínky definují podmínky používání webu rulmentionline.ro potenciální návštěvníci nebo zákazníci. Vstup na tuto stránku a několik procházení plně přijímat podmínky použití popsané níže.

Super Precision Bearings S.R.L. si vyhrazuje právo jednostranně upravit nebo aktualizovat podmínky kdykoli bez předchozího upozornění osoby používající tento web.

Super Precision Bearings S.R.L. nemůže zaručit vytvoření a nepřerušené používání stránek. Na webu nebo serverech se mohou vyskytnout chyby, vady, viry nebo jiné škodlivé chování, které znemožní přístup. Push Super Precision Bearings S.R.L. může přijímat všechny opatření, aby takové nepříjemné události co nejdříve omezily a odstranily.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti ukončit nebo omezit přístup rozdělit osoby na podstránky, pokud zjistíme nedodržení těchto podmínek nebo neúčinnost vzímák.

DEFINICE POJMŮ
Zákazník - může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která získá přístup k obsahu prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků poskytovaných společnostmi Super Precision Bearings (elektronická, telefonická atd.) Nebo na základě stávající smlouvy o užívání mezi společností a společností.

Uživatel - jakákoli fyzická nebo právnická osoba registrovaná na rulmentionline.ro zadáním objednávky nebo vyžádáním informací o vlastnostech produktů vyplněním kontaktního formuláře souhlasila s klauzulemi specifickými pro daný web ve Všeobecných podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů .

Web - online aplikace hostovaná na adrese rulmentionline.ro se všemi svými stránkami.

Obsah má následující významy:

veškeré informace na webu, které lze navštívit, zobrazit nebo k nim jinak přistupovat pomocí elektronického zařízení.
obsah jakéhokoli e-mailu zaslaného uživatelům / zákazníkům společností Super Precision Bearings elektronickými prostředky a / nebo jakýmkoli jiným dostupným komunikačním prostředkem.
jakékoli informace sdělené jakýmkoli způsobem zaměstnancem nebo spolupracovníkem společnosti Super Precision Bearings uživateli nebo zákazníkovi, podle kontaktních údajů, které uvede nebo ne.
informace týkající se produktů, služeb a / nebo sazeb účtovaných společností Super Precision Bearings během daného období.
údaje týkající se společnosti Super Precision Bearings nebo jiná privilegovaná data.
Dodavatel - Web rulmentionline.ro je registrovaná ochranná známka společnosti Super Precision Bearings S.R.L.

Podmínky - tato uživatelská smlouva, která definuje pravidla a podmínky, které musí každá fyzická nebo právnická osoba dodržovat.

PŘIJETÍ PODMÍNEK
Používání webu rulmentionline.ro znamená váš bezpodmínečný plný souhlas s těmito smluvními podmínkami. Používáním webu rulmentionline.ro se rozumí jak přístup, návštěva stránek, tak požadavek na nabídku nebo požadavek na cenovou nabídku produktů poskytovaných společností Super Precision Bearings S.R.L.

Každý Uživatel, který přistupuje na web rulmentionline.ro a / nebo který poskytuje osobní údaje prostřednictvím formulářů dostupných na webu, souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých údajů Poskytovatelem pro optimální poskytování služeb a pro marketingové účely, s respektem a bez dotčena práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména informace subjektu údajů, právo na přístup k údajům, právo na zásah do údajů, právo na námitku, právo nebýt podat individuální rozhodnutí a právo obrátit se na soud. Uživatel má zároveň právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a požadovat vymazání údajů.

Hospodářský subjekt Super Precision Bearings S.R.L. si vyhrazuje právo přerušit dodávky svých produktů jakémukoli uživateli a / nebo zákazníkovi, pokud porušili některou z podmínek stanovených v této smlouvě.

POPIS VÝROBKU
Produkty nabízené prostřednictvím webu rulmentionline.ro jsou určeny primárně uživatelům internetu, které je možné objednat za poplatek.

Dodavatel prostřednictvím svých webových stránek nabízí uživatelům nebo zákazníkům bezplatný přístup k řadě produktů a informací, které zahrnují: ložiska pro letecký průmysl, ložiska pro skútry, čtyřkolky, motocykly nebo ložiska specifická pro stavební stroje a zařízení.

Dodavatel současně nabízí širokou škálu produktů od různých výrobců, například: ložiska pro nákladní automobily, přívěsy, lodě nebo ložiska pro celý zemědělský průmysl.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost, pokud jsou určité informace poskytnuty pozdě, jsou ztraceny, odstraněny nebo nemohou být z jakéhokoli důvodu uloženy na našich serverech.

PRODUKTOVÁ A CENOVÁ POLITIKA
Technické specifikace nebo ceny produktů prezentovaných na tomto webu jsou informativní a mohou být změněny bez předchozího upozornění zákazníkovi a / nebo uživateli. Proto Super Precision Bearings S.R.L. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli změny, které mohou na webu nastat rulmentionline.ro

Dodavatel nezaručuje, že podrobnosti nebo popis produktů nebo jakýkoli jiný obsah webu neobsahují chyby ani že poskytují úplné informace.

Super Precision Bearings S.R.L. nezaručuje trvalou dostupnost produktů zobrazených nebo nalezených na webu rulmentionline.ro na skladě, a proto má společnost právo nedodat část nebo celou určitou objednávku, pokud některé produkty již nejsou součástí aktuální nabídka nebo nejsou k dispozici z jiných důvodů.

Produkty prodávané prostřednictvím naší platformy jsou nové v původním obalu výrobce. Rovněž do okamžiku vystavení faktury, která nahradí smlouvu mezi společností Bearings Services S.R.L. a zákazník, jak cena, tak technické specifikace nepředstavují žádný smluvní závazek a mohou být předmětem změny, pouze s telefonním oznámením a souhlasem zákazníka.

Dodavatel je zproštěn odpovědnosti za záruku nebo může být zrušen v následujících situacích:

Produkt nebyl zakoupen na našem webu rulmentionline.ro
Produkt nebyl nainstalován ve specializované dílně / servisu autorizovaném společností RAR nebo výrobcem vozidla.
Výrobek byl poškozen nesprávnou montáží nebo jinými vadnými nebo opotřebovanými součástmi.
Produkt (ložisko) byl zvolen nesprávně nebo byl použit pro jiný účel, než jaký je uveden v katalogu výrobce.
Produkt nebyl správně identifikován kvůli nesprávné prezentaci dat zákazníkem nebo nebyl během instalace porovnán s vyměňovanou součástí.
Výrobek vykazuje stopy nerovností, škrábanců, ohybů, trhlin nebo deformací.
Obecné podmínky pro vrácení zakoupených produktů

Produkty, které chcete vrátit, musí být ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi.
Výrobky musí být vráceny ve stejném obalu (krabici), ve kterém byly přijaty.
Produkty musí být vráceny spolu se všemi příslušenstvím / dárky, které byly obdrženy.
Pokud jste zakoupili několik produktů se stejným kódem, bude vrácení akceptováno u všech produktů pouze v případě, že jeden z nich byl odpečetěn a ostatní jsou neporušené.
Vrácení musí být provedeno se všemi původními neporušenými štítky, originálním záručním listem a všemi dokumenty, které byly dodány s výrobkem.
U výrobků, pro které byly provedeny neoprávněné zásahy, u výrobků, které vykazují známky opotřebení nebo nadměrného používání, škrábance, střepy, rázy, nárazy, barvy, kresby, značení, nápisy, stopy po montáži (správné / nesprávné) není možné vrátit zboží.
Abychom se vyhnuli jakýmkoli nepříjemnostem, žádáme vás, abyste si vyžádali cenovou nabídku přímo z našich webových stránek, správně zadali potřebné údaje i množství produktů nebo nás kontaktovali na telefonním čísle 0742616335.

POVINNOSTI UŽIVATELE / ZÁKAZNÍKA
Uživatel / zákazník je povinen poskytnout skutečné a správné informace o své osobě, pokud jsou tyto informace požadovány pro jeho objednávku nebo vyplnění kontaktního formuláře. Pokud máme podezření, že tyto informace nejsou pravdivé, vyhrazujeme si právo omezit přístup tohoto uživatele k jakémukoli z produktů nebo služeb, které nabízíme.

Žádný uživatel a / nebo zákazník nemá právo používat automatické nebo manuální zařízení ke sledování materiálů dostupných na webu. Tyto informace jsou uloženy na serverech, které patří nebo jsou pronajaty společností, přístup k jakémukoli neoprávněnému uživateli je zakázán. V případě pokusu nebo neoprávněného přístupu k těmto serverům je skutek trestným činem a je trestán podle platných rumunských právních předpisů.

Veškerá občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za informace zveřejněné a / nebo přenášené uživatelem na internetu, jakož i za důsledky, které mohou na základě těchto činností vzniknout, nese výhradně uživatel.

Všichni uživatelé a / nebo zákazníci webu rulmentionline.ro mají povinnost neposkytovat nepravdivé nebo chybné informace o funkčnosti a nákladech produktů nebo jejich vlastnostech.

PRÁVA DODAVATELE K OBSAHU STRÁNKY
Dodavatel má úplná a úplná práva k titulu, a tím i veškerá autorská a patentová práva. Software nesmíte redistribuovat, prodávat, dekompilovat, rozebírat, kopírovat, a to v jakékoli formě, která je pro člověka vnímatelná. Super Precision Bearings S.R.L. nepřenesou vlastnictví softwarového produktu.

Všechny produkty nebo informační údaje nalezené na tomto webu jsou majetkem dodavatele, který si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění zákazníkům / uživatelům měnit a aktualizovat obsah, produkty, nabídky a / nebo strukturu webu.

INTELIGUÁLNÍ VLASTNICTVÍ
Celý obsah webu rulmentionline.ro, obsah včetně obrázků, textu, grafiky, odkazů a jakéhokoli jiného audiovizuálního obsahu, stejně jako grafický design, zdrojový kód a veškerá další data a informace patří společnosti Super Precision Bearings SRL

Tyto informace jsou chráněny podle autorského zákona č. 8/1996, nařízení vlády o mimořádných událostech 123/2005 a zákon 329/2006, které se týkají práva duševního a průmyslového vlastnictví. Informace zveřejněné na rulmentionline.ro nelze žádným způsobem přenášet ani kopírovat bez písemného souhlasu právního zástupce dodavatele. Nedodržení těchto podmínek se trestá podle příslušných zákonů.

Přístup na web rulmentionline.ro a jeho používání je bezplatný a jeho cílem je pomoci uživatelům nebo zákazníkům najít informace, které potřebují, co nejrychleji a nejsnadněji.

Žádný uživatel a / nebo zákazník nezíská používáním, procházením a přístupem na stránky žádná práva nebo licence k používání jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo jakákoli práva duševního / průmyslového vlastnictví k produktům objednaným na těchto stránkách.

Další informace najdete v zásadách používání cookies a zásadách ochrany osobních údajů. Pokud máte další dotazy, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese superprecisionbearingsonline@gmail.com

Super Precision Bearings používá soubory cookie

Kliknutím na „Ano, přijímám“ vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie nainstalovaných na webu. Používají se k zajištění nejlepšího možného prohlížení webu.

Detaily