integritetspolicy

Last Updated On: maj, 2022

ALLMÄN INFORMATION
Innan du använder webbplatsen rulmentionline.ro eller beställer våra produkter rekommenderar vi att du läser denna policy noggrant för att förstå hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har som användare.

Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av personuppgifter som behandlas, hur de används, vilka alternativ du har i samband med sådan behandling och hur vi kommer att respektera dina rättigheter som du har som registrerad enligt personuppgiftslagstiftningen, inklusive Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR").

YOUR DATA PROCESSOR
Bearings Services S.R.L. , with registered office in Strada Dr.David Ernest, 1, Dofteana, 607160, Județul Bacău with the registration number at the Trade Register RO41558196 and CUI af2415202366b2e09670e47b 9ec3200f, som ekonomisk aktör, vill informera dig om behandlingen av dina personuppgifter i samband med operationer som är relaterade till tillhandahållande av Bearings Services-produkter till kunder.

BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER
Data som du tillhandahåller direkt

Vi samlar i allmänhet in personuppgifter direkt från dig så att du har kontroll över vilken typ av information du lämnar till oss.

Informationen du lämnar till oss när du skapar priserbjudande eller för offertförfrågan
Information för utvecklingen av avtalsförhållandet mellan dig och Bearings Services S.R.L., respektive för övertagande, validering och fakturering av de beställda produkterna. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för leverans av produkter som beställts via plattformen rulmentionline.ro, inklusive skatteförpliktelser.
Information du lämnar till oss för att prenumerera på e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev (inklusive ditt namn och e-postadress).
Information som finns i eller relaterad till all kommunikation du skickar till oss eller anger i formulären på webbplatsen (inklusive korrespondens med oss, innehåll och data som är kopplade till kommunikationen).
Information du tillhandahålla när du köper produkter från vår webbplats.
Publikationer, bloggar, åsikter, kommentarer etc.
Data som samlas in eller genereras av som ett resultat av din interaktion med vår webbplats

Dessutom till personlig information samlar våra system automatiskt in ett antal anonym information som hjälper oss att bättre förstå bra hur rulmentionline.ro används och hur vi kan förbättra våra tjänster. Dessa data inkluderar IP-adressen för den dator som du får åtkomst till vår plattform med, geografisk plats, webbläsartyp och version, operativsystem, referenskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigering.

< p> Kommunikation via chatten funktion på vår plattform

När du använder Whatsapp-chattfunktionen på rulmentionline.ro för att kommunicera med oss, för att begära relevant information om de levererade produkterna, samlar vi in den information du väljer att tillhandahålla via denna funktion.

Professionella kontakter för juridiska ombud, kontakter eller anställda hos partners, kunder, tjänsteleverantörer. Mer specifikt avser de yrkesuppgifter som behandlas: namn, efternamn, tjänstetitel, telefonnummer, e-postadress.

Annan information som du lämnar till oss genom korrespondens med oss via telefon, e-post eller i någon annan sätt, inklusive, i tillämpliga fall, tidigare ifyllda frågeformulär, filmning eller telefonintervjuer, samt all annan personlig information som du har valt att skicka till oss.

Vi använder också cookies och teknik. liknande att känna igen dig och dina enheter. Vi tillåter även andra att använda cookies. Hur vi använder dessa tekniker beskrivs i Cookies Policy.

Vi samlar inte in eller på annat sätt behandlar känsliga uppgifter, inkluderade i den allmänna dataskyddsförordningen i särskilda kategorier av personuppgifter. Vi vill inte heller samla in eller behandla data från minderåriga under 16 år..

SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Användningen av personuppgifter kommer endast att utföras i enlighet med gällande lagbestämmelser om skydd av individer med avseende på behandling av personuppgifter och den kostnadsfria överföring av personuppgifter, dessa uppgifter. Behandlingen av dina uppgifter för de ändamål som beskrivs i detta dokument baseras på ditt samtycke, om du väljer att tillhandahålla det.

Vi behandlar ovanstående information för att förbättra våra tjänster och på grund av vårt legitima intresse av att förhindra bedrägeri ...

Bearings Services kan samla in personuppgifter från dig, men endast med ditt samtycke och om du lämnar dem till oss frivilligt.

Vi använder personuppgifter som samlats in för följande ändamål: <

För att säkerställa att webbsidan är relevant för dina behov.
För marknadsföringsaktiviteter eller för att skicka via kommersiella kommunikationsmedel (e-post, SMS) kommersiella meddelanden om de produkter som erbjuds av oss, genom webbplats eller, i förekommande fall, nyhetsbrevet.
För att hjälpa oss att skapa och publicera det mest relevanta innehållet för dig.
För att säkerställa tillgång till sektioner med begränsad tillgång till webbplatsen.
För att ge dig högpresterande kundsupport.
Bearings Services S.R.L. samlar in information via sin egen plattform och bearbetar den till statistik om vilka sidor du besöker oftast, inklusive IP-adressen från vilken sajten är besökt. rulmentionline.ro kan använda cookies för att tillfälligt lagra personuppgifter för följande ändamål:

För att förbättra åtkomstsäkerheten.
För att förbättra användbarheten och ge dig bästa möjliga service.
Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter kan lagras på:

contabos server värd 98EA1EE5D1C258989AF4515C7CC95AA3
Datorer och externa datalagringsenheter med WHO hanterar webbplatsen 98EA1EE5D1C258989898915C7C7C9C9C9CA3a3a3a3a3a3a3a3a3a3aer /> de krypterade servrarna för den digitala arkivleverantören Dropbox och/eller Google Drive.
VARAKTIGHET FÖR PERSONUPPGIFTER
Företaget bf4fa0c500179c45584f49e84 för att uppnå ovan nämnda behandlingsändamål.

Om du är en kund kommer vi att behandla dina uppgifter under kontraktsförhållandets varaktighet och därefter i enlighet med företagets juridiska skyldigheter.

< HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER
Bearings Services S.R.L. använder personuppgifter endast som ett resultat av din frivilligt samtycke och tydligt och beroende på deras natur.

De typer av data vi samlar in och hur vi använder dem senare:

E-postadress

Om vi -du har angett e-postadress, kommer vi att använda den för att skicka e-postmeddelanden till dig som informerar dig om våra produkter, men också om de artiklar och resurser som vi regelbundet publicerar på denna webbplats.

Förnamn och efternamn .

Företaget Bearings Services S.R.L. åtar sig att inte överföra de uppgifter som tillhandahålls av användare av webbplatsen till tredje part och att använda dem endast i syfte att kommunicera med sina kunder, informera dem om hur webbplatsen fungerar eller dess erbjudanden ...

Syftet med datainsamlingen är: Att ange dessa uppgifter i de skattedokument som företaget utfärdar enligt lagen och att informera dig. Du är skyldig att tillhandahålla de uppgifter, som är nödvändiga för att bli kontaktad, för att kunna utfärda transaktionsdokument och för att kunna leverera en beställning. Ditt avslag gör det omöjligt att behandla din beställning. Den registrerade informationen är avsedd att användas av operatören och kommuniceras delvis till budfirman som levererar produkterna.

MOTTAGARENS PERSONUPPGIFTER
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter.
Vi kommer inte att överföra eller tillhandahålla sådan information till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt tillämpliga lagar eller statliga kontrollorgan. (T.ex. åklagarmyndigheten, domstol, polis, skattemyndigheter och databehandling godkänd av den rumänska staten eller Europarådet etc.)
UTSLÄPP AV PERSONUPPGIFTER
Bearings Services S.R.L. tar inget ekonomiskt, moraliskt ansvar eller annat ansvar för obehörig åtkomst av bedrägliga personer, datavirus eller cyberattacker: p>

servrar, datorer, enheter som är värd för dina personuppgifter;
databaser som tillhör externa samarbetspartners som vi ibland måste samarbeta med.
Om vi upptäcker en situation med bedrägeri eller cyberangrepp på arkiv där dina personuppgifter lagras, kommer vi enligt lagen att meddela inom 72 timmar från upptäckten av säkerhetsöverträdelsen, den nationella myndigheten för övervakning av behandlingen av personuppgifter, det behöriga organet i den rumänska staten som är auktoriserad att hantera sådana incidenter.

Vi kan avslöja dina personuppgifter till enheter och/eller personer som är auktoriserade av oss som är involverade i tillhandahållandet av produkter, inklusive tillhandahållande av kommersiell kommunikation.

Dina personuppgifter kan också lämnas ut till tredjepartsleverantörer av cookies och liknande tekniker som beskrivs i Cookiespolicyn. I dessa situationer kan dina personuppgifter som samlats in genom cookies/liknande teknologier överföras till tredjeländer (dvs utanför Europeiska Unionen) som inte har beviljats en adekvat skyddsnivå.

MÅL PERSONLIGA RÄTTIGHETER
Användare av denna sida bör vara medvetna om att från och med den 25 maj 2018 kommer insamling och behandling av personuppgifter att utföras i enlighet med den nya EU-förordningen om skydd av personuppgifter (2016/679) med direkt tillämpning i alla EU-länder.

Alla har rätt att, av legitima skäl, invända mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter. Denna rätt kan återkallas för vissa situationer som föreskrivs i lag. Rätten att motsätta sig behandling av personuppgifter kan således inte utövas om behandlingen är av bindande karaktär enligt lag.

Enligt lagen tillerkänns du som registrerad följande rättigheter:

>

Rätt till åtkomst - tillåter den registrerade att få från Bearings Services S.R.L. en bekräftelse på att personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte och, i så fall, tillgång till dessa uppgifter och annan användbar information.

p>

Rätt att rätta uppgifter - du kan be oss att ändra dina personuppgifter felaktigt eller vid behov fylla i uppgifter som är ofullständiga

Rätt att radera - du kan begära radering av personuppgifter uppgifter i följande situationer:

de behövs inte längre för de ändamål för vilka vi samlade in och behandlade dem;
du har återkallat ditt samtycke till behandlingen av uppgifter och vi kanske inte längre behandlar dem på andra rättsliga grunder,
ja tele behandlas mot lagen;
uppgifter måste raderas i enlighet med relevant lagstiftning.
Rätten att återkalla ditt samtycke till behandlingen, när behandlingen grundar sig på samtycket, utan att det påverkar lagenligheten av den fram till dess genomförda behandlingen.

Rätt till invändning - av skäl relaterade till den särskilda situationen när behandlingen grundar sig på ett legitimt intresse, och att när som helst motsätta sig behandling av uppgifter för direktmarknadsföringsändamål, inklusive profilering.

Begränsning - under vissa villkor begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet - i den mån vi behandlar data automatiskt kan du begära att vi, i enlighet med lagen, tillhandahåller dina uppgifter i ett strukturerat , ofta använd form och som kan läsas automatiskt. Om du begär detta från oss kan vi komma att vidarebefordra dina uppgifter till en annan enhet, om det är tekniskt möjligt.

Rätten att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter och rätten att kontakta de behöriga domstolarna.

ACCEPTERANDE AV DENNA SEKRETESSPOLICY
Genom att komma åt och använda rulmentionline.ro, kan dina personuppgifter och all annan information som tillhandahålls behandlas och användas för bf4fa0c5055849 för alla relaterade marknadsföringsaktiviteter och relaterade syften,7849f telekommunikation, samt för att uppnå ett legitimt intresse för företaget, för upprättande av databaser och deras användning.

Även genom att gå in på och använda webbplatsen. uttrycker ditt samtycke till att ta emot samtal, SMS eller E -mail för att marknadsföra de produkter som erbjuds av och/eller via plattformen rulmentionline.ro. Om du inte godkänner Bearings Services S.R.L.s användarvillkor och personuppgifter, har du rätt att sluta använda denna sida.

UPPDATERA DINA PERSONUPPGIFTER
I händelse av att de personuppgifter du har lämnat till förändringar av oss eller om du blir medveten om att vi har felaktiga personuppgifter om dig, vänligen kontakta oss via e-post på utilajemasiniunelte@gmail.com. p>

Vi kommer inte att hållas ansvariga för förluster till följd av felaktiga, oäkta, otillräckliga eller ofullständiga personliga uppgifter. data som du lämnar till oss.

För mer information, vänligen se sidan Cookies Policy. och sidan med villkor och villkor för denna plattform.

Super Precision Bearings använder COOKIES

Genom att klicka på "Ja, jag accepterar" godkänner du användningen av cookies installerade på webbplatsen. Dessa används för att ge dig bästa möjliga surfupplevelse.

Detaljer