integritetspolicy

Last Updated On: mars, 2021

Allmän information
Innan du använder webbplatsen rulmentionline.ro eller beställer våra produkter uppmuntrar vi dig att läsa denna policy noggrant för att förstå hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har som användare av plattformen.

Denna sekretesspolicy förklarar vilka typer av personuppgifter som behandlas, hur de används, vilka alternativ du har för denna behandling och hur vi kommer att respektera dina rättigheter som registrerad. Lagstiftning om skydd av personuppgifter, inklusive förordningar (Europeiska unionen) 2016/679 ("GDPR").

Din dataoperatör
Bearings Services S.R.L. , En juridisk enhet grundad 2019 och baserad i Bacău, Str. Dr. David Ernst, utgåva. 1, Bacău län med registreringsnummer i handelsregistret J04 / 1460/2019 och CUI 41558196, som ekonomisk aktör, vill informera dig om behandlingen av dina personuppgifter under operationer relaterade till tillhandahållande av lagertjänster som produceras till kunder.

Kategorier av personuppgifter som behandlats
De uppgifter du tillhandahåller direkt

Vi samlar i allmänhet personuppgifter direkt från dig så att du kan kontrollera vilken typ av information du ger oss.

Information du ger oss när du skapar ett erbjudande eller begär ett erbjudande.
Information för utvecklingen av avtalsförhållandet mellan dig och Bearings Services S.R.L. Respektivt, att ta över hantering, validering och fakturering av nödvändiga produkter. Tillhandahållandet av dina personuppgifter krävs för att tillhandahålla de efterfrågade produkterna via rulmentionline.ro -plattformen, inklusive skatteskulder.
Den information du ger oss för att prenumerera på e-postaviseringar och / eller nyhetsbrev (inklusive ditt namn och e-postadress).
Informationen som finns eller relaterad till all kommunikation som du skickar till oss eller anger i formuläret på webbplatsen (inklusive korrespondens med oss, kontaktinnehåll och anslutningsdata).
Information du lämnar när du köper produkter från vår webbplats.
Inlägg, bloggar, recensioner, kommentarer etc.
Data som samlas in eller genereras av oss som ett resultat av din interaktion med vår webbplats

Förutom personlig information samlar våra system automatiskt in ett antal anonyma uppgifter som hjälper oss att bättre förstå hur rulmentionline.ro används och hur vi kan förbättra våra tjänster. Dessa data inkluderar IP-adressen till datorn från vilken du kommer åt vår plattform, geografisk plats, webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och sidnavigering.

Kommunikation via chattfunktionen på vår plattform

När du använder Whatsapp Chat på rulmentionline.ro för att kommunicera med oss, för att begära relevant information om de produkter vi erbjuder, samlar vi in ​​den information du väljer att tillhandahålla genom den här funktionen.

Professionella kontakter för juridiska representanter, kontakter eller anställda hos partners, kunder och tjänsteleverantörer. Specifikt hänvisar de behandlade professionella uppgifterna till: namn, efternamn, position, telefonnummer och e-postadress.

Annan information som du ger oss genom korrespondens med oss ​​via telefon, e-post eller någon annan metod, inklusive, om nödvändigt, förutfyllda frågeformulär och foto- eller telefonintervjuer, samt andra personuppgifter du väljer att förse oss med. Du skickar dem.

Vi använder också cookies och liknande tekniker för att identifiera dig och dina enheter. Vi tillåter också andra att använda cookies. Hur vi använder dessa tekniker beskrivs i vår cookiepolicy.

Vi samlar inte in eller behandlar känsliga uppgifter som ingår i den allmänna dataskyddsförordningen i särskilda kategorier av personuppgifter. Vi vill inte heller samla in eller bearbeta data om minderåriga under 16 år.

SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Användningen av personuppgifter kommer endast att ske i enlighet med gällande lagstiftning i samband med skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter. Behandlingen av dina uppgifter för de ändamål som anges i detta dokument baseras på ditt samtycke, om du väljer att tillhandahålla den.

Vi behandlar ovanstående information för att förbättra våra tjänster och på grund av vårt legitima intresse av att förhindra bedrägerier.

Bearings Services kan samla in personuppgifter från dig, men bara med ditt samtycke och om du tillhandahåller dem till oss frivilligt.

Vi använder personuppgifter som samlas in för följande ändamål:

För att säkerställa att webbplatsen är relevant för dina behov.
För marknadsföringsaktiviteter, respektive för överföring via fjärrkommunikation (e-post, SMS) av kommersiella meddelanden angående de produkter som erbjuds av oss, via webbplatsen eller, i förekommande fall, nyhetsbrevet.
För att hjälpa oss att skapa och publicera det mest relevanta innehållet för dig.
För att säkerställa åtkomst till begränsade delar av webbplatsen.
För att ge dig en effektiv kundsupporttjänst.
Bearings Services S.R.L. samlar in information via sin egen plattform och bearbetar den till statistik om vilka sidor du besöker oftast, inklusive IP-adressen från vilken webbplatsen besöks. rulmentionline.ro kan använda cookies och lagra personuppgifter tillfälligt för följande ändamål:

För att förbättra åtkomstsäkerheten.
För att förbättra användbarheten och ge dig bästa möjliga service.
LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter kan lagras på:

Contabo-server som är värd för webbplatsen rulmentionline.ro
datorer och externa dataarkiveringsenheter med vilka den hanterar webbplatsen rulmentionline.ro
de krypterade servrarna från den digitala arkivleverantören Dropbox och / eller Google Drive.
VARAKTIGHET FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Bearings Services S.R.L. kommer att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppnå de behandlingsändamål som nämns ovan.

Om du är kund kommer vi att behandla dina uppgifter under hela avtalsförhållandet och därefter i enlighet med de juridiska skyldigheter som åligger företagets ansvar.

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER
Bearings Services S.R.L. använda dina personuppgifter endast som ett resultat av ditt frivilliga och tydliga samtycke och beroende på deras natur.

Vilken typ av data vi samlar in och hur vi använder dem senare:

E-postadress

Om du har gett oss e-postadressen kommer vi att använda den för att skicka e-postmeddelanden om våra produkter, men också om artiklar och resurser som vi regelbundet publicerar på den här webbplatsen.

Förnamn och efternamn

Om du har gett oss ditt för- och efternamn använder vi dessa uppgifter för att fakturera de produkter du har beställt, för att ingå samarbetsavtalet eller, i förekommande fall, för att personifiera e-postmeddelanden du får från oss.

Telefonnummer

Om du har gett oss ditt telefonnummer använder vi denna information för att snabbt kunna kontakta dig för att effektivt informera dig om leveransen av de typer av produkter du är intresserad av eller för att vägleda dig i valet av nödvändig produkt.

Företagsnamn

Om du har gett oss namnet på det företag du arbetar för eller hanterar använder vi denna information på följande sätt:

i syfte att fakturera produkter eller att ingå samarbetsavtalet med respektive företag;
alla dokument där ditt deltagande eller engagemang, eller en av de anställda i företaget, måste anges.
Faktureringsdata

Om du har gett oss faktureringsuppgifterna (CNP, CUI, handelsregistreringsnummer, företagets huvudkontorsadress, bankkonto, banknamn, juridisk representant, juridisk representantfunktion, serienummer och identitetskortnummer) använder vi dessa uppgifter för att avsluta samarbetsavtalet och upprättandet av skattefakturor.

Bearings Services S.R.L förbinder sig att inte överföra de uppgifter som tillhandahålls av webbplatsens användare till tredje part och att använda dem endast i syfte att kommunicera med sina kunder, informera dem om driften av webbplatsen eller dess erbjudanden.

Syftet med datainsamlingen är: Att mata in dessa uppgifter i de skattedokument som utfärdats av företaget enligt lag och informera dig. Du måste tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga för att kunna kontaktas, för att kunna utfärda transaktionsdokument och för att kunna leverera en order. Ditt vägran gör det omöjligt att behandla beställningen. Den registrerade informationen är avsedd att användas av operatören och delges delvis till kurirföretaget som levererar produkterna.

MOTTAGARE PERSONUPPGIFTER
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter.
Vi kommer inte att överföra eller tillhandahålla dessa uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, utom i fall där vi krävs av tillämpliga lagar eller kontrollorgan i den rumänska staten. (Ex. Åklagarmyndigheten, domstolen, polisen, skatteorganen och databehandling som godkänts av den rumänska staten eller Europarådet, etc.)
Vi överför inte personliga kunduppgifter utomlands till EU-länder utan deras samtycke.
UPPGIFTER OM PERSONUPPGIFTER
Bearings Services S.R.L tar inget ekonomiskt, moraliskt eller något ansvar efter bedräglig åtkomst av obehöriga personer, datavirus eller cyberattacker av:

servrar, datorer, enheter som är värd för dina personuppgifter;
databaser som tillhör externa medarbetare som vi ibland måste samarbeta med.
Om vi ​​märker förekomsten av bedrägeri eller datorangrepp på de elektroniska arkiven där dina personuppgifter lagras, enligt lagen kommer vi att meddela dig inom högst 72 timmar från upptäckten av säkerhetsbrottet, A.N.S.P.D.C.P. (Nationell myndighet för tillsyn av behandling av personuppgifter), det behöriga organet i den rumänska staten som har tillstånd att hantera sådana incidenter.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till enheter och / eller personer som auktoriserats av oss som är involverade i tillhandahållandet av produkter, inklusive tillhandahållande av kommersiell kommunikation.

Dina personuppgifter kan också avslöjas till tredjepartsleverantörer av kakor och liknande tekniker, som beskrivs i kakepolicyn. I dessa situationer kan dina personuppgifter som samlas in via cookies / liknande tekniker överföras till tredjeländer (dvs. utanför Europeiska unionen) som inte har beviljats ​​en adekvat skyddsnivå.

RÄTTIGHETERNA FÖR DEN BERÖRDA PERSONEN
Bearings Services S.R.L. får samla in och bearbeta de uppgifter som anges på webbplatsen enligt:

Lag nr. 677/2001 i Rumänien (ändrat och kompletterat) för skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och deras fria rörlighet.
Lag nr. 506/2004 om behandling av personuppgifter och skydd av integritet inom sektorn för elektronisk kommunikation.
Användare av denna webbplats bör också vara medvetna om att insamling och behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018 kommer att ske i enlighet med den nya EU-förordningen om skydd av personuppgifter (2016/679) med direkt tillämpning i alla EU-länder.

Alla har rätt att av legitima skäl invända mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter. Denna rätt kan återkallas för vissa situationer som föreskrivs i lag. Rätten att motsätta sig behandlingen av personuppgifter kan således inte utövas om behandlingen är obligatorisk enligt lag.

Enligt lag har du följande rättigheter som registrerad:

Rätt till tillgång - tillåter den registrerade att få från Bearings Services S.R.L. en bekräftelse på att personuppgifter som rör henne behandlas eller inte och i så fall tillgång till dessa uppgifter och annan användbar information.

Rätt att korrigera uppgifterna - du kan be oss ändra dina felaktiga personuppgifter eller, i förekommande fall, fylla i de ofullständiga uppgifterna.

Rätt till radering - du kan begära att personuppgifter raderas i följande situationer:

de är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka vi har samlat in och bearbetat dem;
du har dragit tillbaka ditt samtycke för behandling av data och vi kan inte längre behandla dem av andra juridiska skäl;
uppgifterna behandlas mot lagen;
uppgifterna måste raderas i enlighet med gällande lagstiftning.
Rätten att återkalla ditt samtycke för behandling, när behandlingen baseras på ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförts fram till den tiden.

Rätt till invändning - av skäl relaterade till den speciella situation du befinner dig i, när behandlingen baseras på ett legitimt intresse, samt motsätter dig när som helst behandling av data för direktmarknadsföringsändamål, inklusive skapande av profiler.

Begränsning - under vissa förhållanden kan du begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet - i den mån vi behandlar data automatiskt kan du kräva att vi, i enlighet med lagen, tillhandahåller dina uppgifter i en strukturerad, ofta använd och automatiskt läsbar form. Om du begär detta från oss kan vi vidarebefordra dina uppgifter till en annan enhet, om det är tekniskt möjligt.

Rätten att inge ett klagomål till den nationella myndigheten för tillsyn av personuppgiftsbehandling (ANSPDCP) och rätten att vända dig till behöriga domstolar.

PRIJATIE TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prístupom na web rulmentionline.ro a jeho používaním môžu byť vaše osobné údaje a ďalšie poskytnuté informácie spracované a použité spoločnosťou Bearings Services S.R.L. pri akýchkoľvek činnostiach a účeloch týkajúcich sa marketingu, telekomunikácií, ako aj na účely dosiahnutia oprávneného záujmu spoločnosti, na zakladanie databáz a ich používanie.

Prístupom na túto stránku a jej používaním tiež vyjadrujete súhlas s prijímaním hovorov, SMS alebo e-mailov na propagáciu produktov ponúkaných platformou rulmentionline.ro. Pokiaľ nesúhlasíte s podmienkami používania stránky a osobných údajov spoločnosťou Bearings Services S.R.L., máte právo túto stránku nepoužívať.

AKTUALIZÁCIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade, že sa osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, zmenia alebo ak zistíte, že o vás máme nesprávne osobné údaje, kontaktujte nás e-mailom na adrese rulmentidevanzare @ gmail .com

Nebudeme zodpovední za žiadne straty vyplývajúce z nesprávnych, neautentických, nedostatočných alebo neúplných osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Viac informácií nájdete na stránke Pravidlá používania cookies a Podmienky používania tejto stránky platformy.

Super Precision Bearings använder COOKIES

Genom att klicka på "Ja, jag accepterar" godkänner du användningen av cookies installerade på webbplatsen. Dessa används för att ge dig bästa möjliga surfupplevelse.

Detaljer