Villkor

Last Updated On: mars, 2021

ALLMÄN INFORMATION
Super Precision Bearings S.R.L., juridisk enhet baserad i Bacău, Str. Livezilor Street, nr. 31, domare Bacău med registreringsnummer i handelsregistret J04 / 306/2019 och CUI 40549769, som ekonomisk aktör, gav dig information om användning och acceptans av hjälp.

För information i korrespondentläget med tillgång till alla användningsvillkor för denna webbplats, se all information på denna webbplats för att få information när du använder den här webbplatsen.

Denna term definierar användarvillkoren för webbplatsen rulmentionline.ro för potentiella besökare eller kunder. Åtkomst och surfa på den här webbplatsen och acceptera implementeringen av användningsvillkoren kan fortfarande visas.

Precisionsvalsar S.R.L. eller förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera de ensidiga villkoren samtidigt utan att meddela personalen som använder denna webbplats.

Precisionsvalsar S.R.L. du kan inte garantera användningen av icke-avbrott eller icke-avbrott på webbplatsen. Det kan finnas fel, defekter, virus eller andra datorfunktioner som inte är tillgängliga på webbplatsen eller servern. High Precision Rollers Only S.R.L. kan vidta alla åtgärder för att begränsa eliminerar sådana obehagliga händelser så snart som möjligt.

Jag reserverar inte en tidsbegränsning för löptiden eller begränsningen av åtkomst till webbplatsen eller webbsidorna just nu utan föregående meddelande eller svar för att fastställa bristande efterlevnad av villkoren på webbplatsen.

DEFINITION AV VILLKOR
Kund - kan nås fysiskt eller fysiskt eller juridiskt av ett företag som kommunicerar med företaget Super Precision Bearings (elektronik, telefon etc.) eller är baserat på ett befintligt användningsavtal mellan företag och företag.

Användare - en person som är fysiskt eller lagligt registrerad på rulmentionline.ro, beställer eller begär information om produktfunktioner, fyller i kontaktformulär, accepterar specifika villkor från de allmänna villkoren.

Webbplats - Om internetappen rulmentionline.ro med alla betalda sidor.

Följande är de viktigaste attraktionerna:

all information på din webbplats som kan besökas, visas eller nås på ett mycket elektroniskt sätt.
använda e-postadressen till Super Precision-bärande användare med elektronisk elektronik och / eller annan tillgänglig information.
all information som kommuniceras i fältet för att engagera sig i en förening med en sammanslutning av superprecisionslager som använder en kund, i enlighet med kontaktinformationen, oavsett om den är specifik för nätverket.
information om produkter, tjänster och / eller super-precisionslager före körning regelbundet.
Överlägsen noggrannhetsinformation eller annan insiderinformation för kunden.
Leverantör - Sajten rulmentionline.ro är ett registrerat varumärke som tillhör Super Precision Bearings S.R.L.

Villkor - detta är ett användningsavtal som definierar reglerna och villkoren för användning av fysisk eller juridisk lag eller respekt.

GODKÄNNANDE AV VILLKOREN
Användning av webbplatsen rulmentionline.ro utgör ditt ovillkorliga fullständiga godkännande av dessa villkor. Genom att använda webbplatsen rulmentionline.ro betyder det att komma åt, besöka sidorna, samt begära en offert eller begära ett prisbjudande för produkter som tillhandahålls av Super Precision Bearings S.R.L.

Varje användare som besöker webbplatsen rulmentionline.ro och / eller som tillhandahåller personlig information genom de formulär som finns på webbplatsen samtycker till att hans data samlas in och bearbetas av leverantören för optimal tillhandahållande av tjänster och för marknadsföringsändamål, respekterande och utan skada den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, nämligen informationen till den registrerade, rätten till tillgång till uppgifter, rätten att ingripa i uppgifterna, rätten till opposition, rätten att inte vara föremål för ett individuellt beslut och rätten att gå till domstol. Samtidigt har användaren rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom och begära att uppgifter raderas.

Ekonomisk aktör Super Precision Bearings S.R.L. förbehåller sig rätten att avbryta leveransen av sina produkter till användare och / eller kunder om de har brutit mot något av villkoren i detta avtal.

PRODUKTBESKRIVNING
Produkter som erbjuds via webbplatsen rulmentionline.ro är främst avsedda för Internetanvändare, som kan beställas mot en avgift.

Leverantören, via sin webbplats, erbjuder användare och / eller kunder fri tillgång till en rad produkter och information som inkluderar: lager för flygindustrin, lager för skotrar, ATV, motorcyklar eller lager som är specifika för byggmaskiner och utrustning.

Samtidigt erbjuder leverantören ett brett utbud av produkter från olika tillverkare, till exempel: lager för lastbilar, släpvagnar, båtar eller lager för hela jordbruksindustrin.

Leverantören tar inget ansvar om viss information tillhandahålls sent, går förlorad, raderas eller av någon anledning inte kan lagras på våra servrar.

PRODUKT- OCH PRISPOLITIK
De tekniska specifikationerna eller priserna på de produkter som presenteras på denna webbplats är informativa och kan ändras utan föregående meddelande till kunden och / eller användaren. Därför Super Precision Bearings S.R.L. tar inget ansvar för några ändringar som kan inträffa på webbplatsen rulmentionline.ro

Leverantören garanterar inte att detaljerna eller beskrivningen av produkterna eller annat innehåll på webbplatsen är felfria eller att den ger fullständig information.

Super Precision Bearings S.R.L. garanterar inte att produkterna som visas eller hittas på webbplatsen rulmentionline.ro är permanent tillgängliga, varför företaget har rätt att inte leverera en del eller hela en viss beställning om vissa produkter inte längre ingår i aktuellt erbjudande eller är inte tillgängliga av andra skäl.

De produkter som säljs via vår plattform är nya i tillverkarens originalförpackning. Dessutom fram till tidpunkten för utfärdandet av fakturan, som tar platsen för avtalet mellan Bearings Services S.R.L. och kund, både priset och de tekniska specifikationerna representerar inga avtalsförpliktelser och kan komma att ändras, endast med kundmeddelande och medgivande från kunden.

Leverantören befrias från ansvaret för garantin eller så kan den annulleras i följande situationer:

Produkten köptes inte från vår webbplats rulmentionline.ro
Produkten har inte installerats i en specialverkstad / service som auktoriserats av RAR eller fordonstillverkaren.
Produkten har skadats på grund av felaktig montering eller tillsammans med andra defekta eller slitna delar.
Produkten (lager) valdes felaktigt eller användes för ett annat ändamål än det som anges i tillverkarens katalog.
Produkten identifierades inte korrekt på grund av felaktig datapresentation av kunden eller jämfördes inte under installationen med den del som skulle ersättas.
Produkten visar märken av stötar, repor, böjningar, tårar eller deformationer.
Allmänna villkor för retur av köpta produkter

Produkterna du vill returnera måste vara i samma skick som du fick.
Produkterna måste returneras i samma förpackning (låda) som de mottogs.
Produkter måste returneras tillsammans med alla tillbehör / gåvor som mottagits efter behov.
Om du har köpt flera produkter med samma kod accepteras retur för alla produkter endast om en av dem har blivit otätad och de andra är intakta.
Returen måste göras med alla originaletiketter intakta, originalgarantibeviset och alla dokument som levererades med produkten.
Ingen retur accepteras för produkter för vilka obehöriga ingripanden har gjorts, sådana som visar tecken på slitage eller överdriven användning, repor, skärvor, stötar, stötar, färger, ritningar, märkningar, inskriptioner, spår av montering (korrekt / felaktig).
För att undvika besvär ber vi dig att begära priserbjudandet direkt från vår webbplats, att korrekt ange nödvändig information, samt mängden produkter eller att kontakta oss på telefonnummer 0742616335.

ANVÄNDAR- / KUNDFÖRPLIKTELSER
Användaren / Kunden är skyldig att ge verklig och korrekt information om sin person när denna information begärs för honom att göra en beställning eller fylla i kontaktformuläret. Om vi ​​misstänker att denna information inte är sant förbehåller vi oss rätten att begränsa användarens tillgång till någon av de produkter eller tjänster vi erbjuder.

Ingen användare och / eller kund har rätt att använda en automatisk eller manuell enhet för att övervaka det material som finns tillgängligt på webbplatsen. Informationen lagras på servrar som tillhör eller hyrs av företaget, åtkomst till obehörig användare är förbjuden. Vid försök och / eller åtkomst utan rätt till dessa servrar utgör gärningen ett brott och straffas enligt gällande rumänsk lagstiftning.

Allt civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för den information som publiceras och / eller överförs på Internet av användaren, liksom för de konsekvenser som kan uppstå till följd av dessa aktiviteter, åligger uteslutande användaren.

Alla användare och / eller kunder på webbplatsen rulmentionline.ro har en skyldighet att inte tillhandahålla falsk eller felaktig information om funktionerna och kostnaden för produkterna eller deras egenskaper.

LEVERANTÖRENS RÄTTIGHETER ÖVER PLATSENS INNEHÅLL
Leverantören har fullständiga och fullständiga rättigheter över titeln och därmed alla upphovsrätt och patenträttigheter. Du får inte distribuera om, sälja, dekompilera, ta isär, kopiera programvaran i någon form som är märkbar för människor. Super Precision Bearings S.R.L. överför inte äganderätten till programvaruprodukten.

Alla produkter eller informationsdata som finns på denna webbplats tillhör leverantören, som förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera innehållet, produkterna, erbjudandena och / eller strukturen på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande till kunder / användare.

INTELECTUAL FASTIGHET
Hela innehållet på webbplatsen rulmentionline.ro, innehållet inklusive bilder, text, grafik, länkar och annat audiovisuellt innehåll samt grafisk design, källkod och all annan data och information tillhör Super Precision Bearings SRL

Denna information skyddas enligt upphovsrättslagen nr. 8/1996, regeringens nödförordning 123/2005 och lag 329/2006, som rör rätten till immateriell och industriell äganderätt. Information som publiceras på rulmentionline.ro får inte överföras eller kopieras med någon metod utan skriftligt medgivande från leverantörens juridiska ombud. Underlåtenhet att följa dessa villkor är straffbart enligt tillämplig lag.

Tillgång till och användning av webbplatsen rulmentionline.ro är gratis och är avsedd att hjälpa användare och / eller kunder att hitta den information de behöver så snabbt och enkelt som möjligt.

Ingen användare och / eller kund förvärvar genom att använda, surfa och komma åt webbplatsen någon rättighet eller licens att använda någon av informationen på webbplatsen eller några immateriella / industriella äganderätt över de produkter som beställts från webbplatsen.

För mer information, se Cookies Policy och Privacy Policy. Om du har andra frågor kan du kontakta oss på e-postadressen superprecisionbearingsonline@gmail.com

Super Precision Bearings använder COOKIES

Genom att klicka på "Ja, jag accepterar" godkänner du användningen av cookies installerade på webbplatsen. Dessa används för att ge dig bästa möjliga surfupplevelse.

Detaljer