Polityka plików cookies

Last Updated On: marca, 2021

W celu spełnienia wymagań określonych w Dyrektywie UE z dnia 26 maja 2012 roku oraz przepisów ustawy nr. 506 z dnia 17 listopada 2004 r. W sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, wszyscy odwiedzający serwis muszą wyrazić zgodę przed wprowadzeniem plików cookies na komputerze osobistym.

Ta strona korzysta z własnych i zewnętrznych plików cookie, aby zapewnić odwiedzającym znacznie lepsze wrażenia z przeglądania oraz usługi dostosowane do potrzeb i zainteresowań wszystkich.

Pliki cookie odgrywają ważną rolę w ułatwianiu dostępu i dostarczania wielu usług, z których korzysta użytkownik w Internecie, takich jak:

Dostosuj określone ustawienia, takie jak: język, w którym przeglądana jest witryna, dostęp do starych preferencji za pomocą przycisków „dalej” i „wstecz”.
Pliki cookie dostarczają właścicielom witryn cennych informacji zwrotnych na temat sposobu wykorzystania ich witryn przez użytkowników, dzięki czemu mogą być one jeszcze wydajniejsze i bardziej dostępne dla użytkowników.
Zezwól na umieszczanie multimediów lub innych aplikacji z innych witryn w określonej witrynie, aby zapewnić bardziej wartościowe, przydatne i przyjemniejsze przeglądanie.
CO TO JEST „COOKIE”?
„Internetowy plik cookie” (znany również jako „plik cookie przeglądarki” lub „plik cookie HTTP” lub po prostu „plik cookie”) to mały plik składający się z liter i cyfr, który będzie przechowywany na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu użytkownika, od którego uzyskiwany jest dostęp do Internetu.

Plik cookie jest instalowany na żądanie wysyłane przez serwer WWW do przeglądarki (np. Internet Explorer, Chrome) i jest całkowicie „pasywny” (nie zawiera oprogramowania, wirusów ani oprogramowania szpiegującego i nie może uzyskać dostępu do informacji o użytkowniku dysku twardego).

Plik cookie składa się z 2 części: nazwy i treści lub wartości pliku cookie. Ponadto określa się żywotność pliku cookie; technicznie rzecz biorąc, tylko serwer internetowy, który wysłał plik cookie, może uzyskać do niego dostęp ponownie, gdy użytkownik powróci do witryny internetowej powiązanej z tym serwerem sieciowym.

CIASTECZKA NIE PROSZĘ O DANE OSOBOWE
Istnieją 2 główne kategorie plików cookie:

Cookies sesyjne - są tymczasowo przechowywane w folderze cookies przeglądarki internetowej tak, aby mogła je przechowywać do czasu opuszczenia przez użytkownika danej strony internetowej lub zamknięcia okna przeglądarki (np. Przy logowaniu / wylogowywaniu się z konta, poczty internetowej lub portali społecznościowych).

Trwałe pliki cookie - są przechowywane na dysku twardym komputera lub urządzenia (i zasadniczo zależą od domyślnego czasu życia pliku cookie). Trwałe pliki cookie obejmują również te umieszczane przez witrynę internetową inną niż ta, którą użytkownik obecnie odwiedza - zwane „plikami cookie stron trzecich” - które mogą być używane anonimowo. Do zapamiętywania zainteresowań użytkownika, aby dostarczać użytkownikom najbardziej odpowiednią reklamę.

JAKIE SĄ ZALETY COOKIES?
Plik cookie zawiera informacje, które łączą przeglądarkę internetową (użytkownika) z określonym serwerem internetowym (witryną). Jeśli przeglądarka ponownie uzyska dostęp do tego serwera internetowego, może odczytać już zapisane informacje i odpowiednio zareagować. Pliki cookie zapewniają użytkownikom przyjemne wrażenia z przeglądania i wspierają wysiłki wielu witryn internetowych, aby zapewnić użytkownikom wygodne usługi, np. Preferencje prywatności online, opcje języka witryny, koszyki zakupów lub odpowiednie reklamy.

JAKIE JEST ŻYCIE CIASTECZKA?
Administratorem plików cookies są serwery internetowe. Żywotność pliku cookie może się znacznie różnić w zależności od celu, w jakim jest on umieszczony. Niektóre pliki cookie są używane wyłącznie na potrzeby jednej sesji (pliki cookie sesji) i nie są już przechowywane po opuszczeniu witryny przez użytkownika, a niektóre pliki cookie są zachowywane i ponownie wykorzystywane za każdym razem, gdy użytkownik powraca do tej witryny (pliki cookie). Na stałe). Użytkownik może jednak w każdej chwili usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki.

CZYM SĄ PLIKI COOKIE OSÓB TRZECICH?
Pewne sekcje treści na niektórych stronach mogą być dostarczane przez osoby trzecie / dostawców (np. Newsbox, wideo lub reklama). Te strony trzecie mogą również umieszczać pliki cookie za pośrednictwem witryny i są nazywane „plikami cookie stron trzecich”, ponieważ nie są one umieszczane przez właściciela tej witryny. Dostawcy zewnętrzni muszą również przestrzegać obowiązującego prawa i polityki prywatności właściciela witryny.

W jaki sposób pliki cookie są używane przez witrynę.

Wizyta na stronie internetowej może umieszczać pliki cookie w celu:

zwiększyć wydajność strony internetowej;
analiza odwiedzających;
kierowanie geograficzne;
Rejestracja Użytkownika.
Pliki cookie dotyczące wydajności
Ten rodzaj plików cookie zachowuje preferencje użytkownika na tej stronie, więc nie ma potrzeby ich ustawiania za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę.
Przykłady: ustawienia głośności odtwarzacza wideo, prędkość przesyłania strumieniowego wideo, z którą przeglądarka jest zgodna.

CIASTECZKA DO ANALIZY ODWIEDZAJĄCYCH
Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę, oprogramowanie analityczne dostarczone przez stronę trzecią generuje plik cookie do analizy użytkownika. Ten plik cookie informuje, czy odwiedziłeś wcześniej tę witrynę. Przeglądarka zasygnalizuje, czy masz ten plik cookie, a jeśli nie, zostanie wygenerowany. Umożliwia monitorowanie unikalnych użytkowników, którzy odwiedzają witrynę i jak często to robią.

Dopóki odwiedzający nie jest zarejestrowany w serwisie, ten plik cookie nie może służyć do identyfikacji osób, są one wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. W przypadku rejestracji podane dane, takie jak adres e-mail i nazwa użytkownika, mogą być również znane - podlegają one poufności, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

PLIKI COOKIES DO GEOTARGETINGU
Te pliki cookie są używane przez oprogramowanie, które określa, z jakiego kraju pochodzisz. Jest całkowicie anonimowy i służy wyłącznie do kierowania treści - nawet jeśli odwiedzający jest na stronie w języku rumuńskim lub w innym języku, otrzyma tę samą reklamę.

CIASTECZKA DO REJESTRACJI
Kiedy rejestrujesz się na stronie, generowany jest plik cookie, który informuje, czy jesteś zarejestrowany. Serwery używają tych plików cookie, aby pokazać konto, na którym jesteś zarejestrowany i czy masz pozwolenie na określoną usługę. Dozwolone jest również powiązanie dowolnego komentarza zamieszczonego na stronie z Twoją nazwą użytkownika.Jeśli nie zaznaczyłeś opcji „zachowaj mnie zarejestrowaną”, ten plik cookie zostanie automatycznie usunięty po zamknięciu przeglądarki lub komputera.

INNE PLIKI COOKIE OSÓB TRZECICH
Na niektórych stronach osoby trzecie mogą ustawiać własne anonimowe pliki cookie w celu śledzenia sukcesu aplikacji lub dostosowywania aplikacji.
Na przykład, gdy udostępniasz artykuł za pomocą przycisku mediów społecznościowych na stronie, ta sieć społecznościowa zarejestruje Twoją aktywność.

JAKIE INFORMACJE SĄ PRZECHOWYWANE I DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PLIKÓW COOKIES?
Pliki cookie przechowują informacje w małym pliku tekstowym, który umożliwia witrynie rozpoznanie przeglądarki. Serwer sieciowy rozpozna przeglądarkę do czasu wygaśnięcia lub usunięcia pliku cookie.

Plik cookie przechowuje ważne informacje, które usprawniają przeglądanie Internetu (np. Ustawienia języka, w którym chcesz uzyskać dostęp do witryny; utrzymywanie zalogowania użytkownika do konta poczty internetowej; bezpieczeństwo bankowości internetowej; przechowywanie produktów w koszyku)

DLACZEGO COOKIES SĄ WAŻNE?
Pliki cookie są centralnym punktem efektywnego działania Internetu, pomagając generować przyjazne wrażenia z przeglądania, dostosowane do preferencji i zainteresowań każdego użytkownika. Odrzucenie lub wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych witryn.

Przykłady ważnych zastosowań plików cookie (które nie wymagają uwierzytelniania użytkownika za pośrednictwem konta):

Treści i usługi dostosowane do preferencji użytkownika - kategorie wiadomości, pogoda, sport, mapy, usługi publiczne i rządowe, witryny rozrywkowe i usługi turystyczne.
Oferty dostosowane do zainteresowań użytkowników - przechowywanie haseł, preferencje językowe (np. Wyświetlanie wyników wyszukiwania w języku rumuńskim).
Zachowanie filtrów ochrony dzieci w treściach internetowych (opcje trybu rodzinnego, funkcje bezpiecznego wyszukiwania).
Funkcje pomiarowe, optymalizacyjne i analityczne - takie jak potwierdzanie określonego poziomu ruchu na stronie internetowej, jakiego rodzaju treści są oglądane i jak użytkownik trafia na stronę (np. Przez wyszukiwarki, bezpośrednio z innych stron internetowych) nienawidzi). Witryny internetowe przeprowadzają te analizy ich wykorzystania, aby ulepszać witryny z korzyścią dla użytkowników.
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI
Pliki cookie NIE są wirusami! Używają formatów zwykłego tekstu. Nie składają się z fragmentów kodu, więc nie mogą być wykonywane ani samodzielnie. W rezultacie nie można ich powielać ani replikować w innych sieciach w celu ponownego uruchomienia lub replikacji. Ponieważ nie mogą wykonywać tych funkcji, nie można ich uznać za wirusy.

Jednak pliki cookie mogą być używane w celach negatywnych. Ponieważ przechowuje informacje o preferencjach użytkowników i historii przeglądania, zarówno w określonej witrynie, jak i na kilku innych witrynach, pliki cookie mogą być wykorzystywane jako forma oprogramowania szpiegującego. Wiele produktów antyszpiegowskich jest tego świadomych i stale zaznacza pliki cookie do usunięcia podczas procedur usuwania / skanowania oprogramowania antywirusowego / antyspyware.

Ogólnie rzecz biorąc, przeglądarki mają zintegrowane ustawienia prywatności, które zapewniają różne poziomy akceptacji plików cookie, okres ważności i automatyczne usuwanie po odwiedzeniu przez użytkownika określonej witryny.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego przeglądania w oparciu o pliki cookie.

Dostosuj ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookie, aby odzwierciedlić wygodny poziom bezpieczeństwa plików cookie.
Jeśli współdzielisz dostęp do swojego komputera, możesz rozważyć ustawienie przeglądarki tak, aby usuwała poszczególne dane przeglądania za każdym razem, gdy zamykasz przeglądarkę. Jest to sposób uzyskiwania dostępu do witryn, które umieszczają pliki cookie i usuwania wszelkich informacji o odwiedzinach pod koniec sesji przeglądania.
Zainstaluj i stale aktualizuj swoje aplikacje antyszpiegowskie.
Wiele aplikacji do wykrywania i zapobiegania programom szpiegującym obejmuje wykrywanie ataków na witryny. Uniemożliwia to przeglądarce dostęp do stron internetowych, które mogą wykorzystywać luki w zabezpieczeniach przeglądarki lub pobierać złośliwe oprogramowanie.
JAK ZATRZYMAĆ COOKIES?
Wyłączenie i odmowa otrzymywania plików cookie może sprawić, że niektóre witryny będą niepraktyczne lub trudne do odwiedzenia i korzystania z nich.

W przeglądarce można ustawić tak, aby te pliki cookie nie były już akceptowane lub przeglądarkę można ustawić tak, aby akceptowała pliki cookie z określonej witryny. Ale na przykład, jeśli odwiedzający nie jest zarejestrowany przy użyciu plików cookie, nie będzie mógł zostawiać komentarzy.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki oferują możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Te ustawienia można zwykle znaleźć w menu Opcje lub w menu Ulubione przeglądarki.

Super Precision Bearings używa COOKIES

Klikając „Tak, akceptuję” wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zainstalowanych w serwisie. Służą one do zapewnienia najlepszej możliwej wygody przeglądania.

Detale