Regulamin

Last Updated On: marca, 2021

INFORMACJE OGÓLNE
Super Precision Bearings S.R.L., osoba prawna z siedzibą w Bacău, Str. Livezilor Street, no. 31, sędzia Bacău o numerze rejestracyjnym w rejestrze handlowym J04 / 306/2019 i CUI 40549769, jako przedsiębiorca, udzielił Państwu informacji dotyczących wykorzystania i akceptacji pomocy.

Aby uzyskać informacje w trybie korespondencyjnym z dostępem do wszystkich warunków korzystania z tej witryny, zapoznaj się ze wszystkimi informacjami na tej stronie, aby uzyskać informacje podczas korzystania z tej witryny.

Termin ten określa warunki korzystania z witryny rulmentionline.ro dla potencjalnych gości lub klientów. Dostęp i przeglądanie tej strony, akceptacja realizacji warunku użytkowania może się nadal pojawiać.

Precyzyjne rolki S.R.L. lub zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji Jednostronnych Warunków w tym samym czasie bez powiadamiania personelu korzystającego z tej strony internetowej.

Precyzyjne rolki S.R.L. nie możesz zagwarantować nieprzerwanego lub nieprzerwanego korzystania z witryny. Mogą występować błędy, usterki, wirusy lub inne funkcje komputera, które nie są dostępne w witrynie lub serwerze. Tylko walce o wysokiej precyzji S.R.L. Potrafi podjąć wszelkie środki w celu ograniczenia, eliminuje takie nieprzyjemne zdarzenia tak szybko, jak to możliwe.

W tym czasie nie zastrzegam terminu lub ograniczenia dostępu do serwisu lub stron internetowych, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzi, w celu ustalenia niezgodności z regulaminem serwisu.

DEFINICJA WARUNKÓW
Klient - może być dostępny fizycznie, fizycznie lub prawnie przez firmę, która komunikuje się z firmą Super Precision Bearings (elektronika, telefon itp.) Lub jest oparta na istniejącej umowie o użytkowaniu między firmami i firmami.

Użytkownik - osoba fizycznie lub prawnie zarejestrowana na rulmentionline.ro, zamawiająca lub prosząca o informacje o funkcjach produktu, wypełniająca formularze kontaktowe, akceptująca określone warunki z Ogólnych Warunków.

Witryna - informacje o aplikacji internetowej rulmentionline.ro ze wszystkimi płatnymi stronami.

Oto główne atrakcje:

wszystkie informacje w Twojej witrynie, które można odwiedzać, przeglądać lub uzyskiwać do nich dostęp w bardzo elektroniczny sposób.
używać adresu e-mail użytkowników łożysk Super Precision korzystających z elektroniki elektronicznej i / lub innych dostępnych informacji.
wszelkie informacje przekazane w terenie, które mają być zaangażowane w stowarzyszenie ze stowarzyszeniem łożysk superprecyzyjnych korzystających z klienta, zgodnie z danymi kontaktowymi, niezależnie od tego, czy są one specyficzne dla sieci.
regularne informacje o produktach, usługach i / lub przed wykonaniem superprecyzyjnych łożysk.
Informacje o najwyższej dokładności lub inne informacje wewnętrzne dla klienta.
Dostawca - witryna rulmentionline.ro jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Super Precision Bearings S.R.L.

Regulamin - jest to umowa użytkowania, która określa zasady i warunki korzystania z prawa fizycznego lub prawnego lub poszanowania.

AKCEPTACJA WARUNKÓW
Korzystanie z witryny rulmentionline.ro oznacza bezwarunkową pełną akceptację niniejszych Warunków. Korzystanie z witryny rulmentionline.ro oznacza zarówno dostęp do stron, odwiedzanie tych stron, jak i prośby o wycenę lub prośbę o ofertę cenową na produkty dostarczane przez firmę Super Precision Bearings S.R.L.

Każdy Użytkownik, który uzyskuje dostęp do serwisu rulmentionline.ro i / lub który podaje dane osobowe za pośrednictwem formularzy dostępnych w serwisie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych przez Usługodawcę w celu optymalnego świadczenia usług oraz w celach marketingowych, z poszanowaniem i bez naruszenie praw osoby, której dane dotyczą, w kontekście przetwarzania danych osobowych, a mianowicie informacji osoby, której dane dotyczą, prawa dostępu do danych, prawa do interwencji w sprawie danych, prawa sprzeciwu, prawa do poddać indywidualnej decyzji i prawu do sądu. Jednocześnie Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych oraz zażądać usunięcia danych.

Podmiot gospodarczy Super Precision Bearings S.R.L. zastrzega sobie prawo do zaprzestania dostarczania swoich produktów każdemu użytkownikowi i / lub klientowi, jeśli naruszyli którykolwiek z warunków określonych w niniejszej umowie.

OPIS PRODUKTU
Produkty oferowane za pośrednictwem witryny rulmentionline.ro są przeznaczone głównie dla użytkowników Internetu i można je zamówić za opłatą.

Dostawca za pośrednictwem swojej strony internetowej oferuje użytkownikom i / lub klientom bezpłatny dostęp do szeregu produktów i informacji, które obejmują: łożyska dla przemysłu lotniczego, łożyska do skuterów, pojazdów ATV, motocykli lub łożysk specyficznych dla maszyn i sprzętu budowlanego.

Jednocześnie dostawca oferuje szeroką gamę produktów różnych producentów, np .: łożyska do samochodów ciężarowych, przyczep, łodzi czy łożyska dla całej branży rolniczej.

Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli określone informacje zostaną przekazane późno, zostaną utracone, usunięte lub nie będą mogły być przechowywane na naszych serwerach z jakiegokolwiek powodu.

POLITYKA PRODUKTOWA I CENOWA
Specyfikacje techniczne lub ceny produktów prezentowanych na tej stronie mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia klienta i / lub użytkownika. Dlatego Super Precision Bearings S.R.L. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, które mogą wystąpić w witrynie rulmentionline.ro

Dostawca nie gwarantuje, że szczegóły lub opis produktów lub jakakolwiek inna zawartość strony jest wolna od błędów lub że dostarcza kompletnych informacji.

Łożyska Super Precision S.R.L. nie gwarantuje stałej dostępności w magazynie produktów wyświetlanych lub znalezionych w witrynie rulmentionline.ro, dlatego firma ma prawo nie dostarczać części lub całości określonego zamówienia, jeśli określone produkty nie są już częścią aktualna oferta lub nie są dostępne z innych powodów.

Produkty sprzedawane za pośrednictwem naszej platformy są nowe, w oryginalnym opakowaniu producenta. Również do momentu wystawienia faktury, która zastępuje umowę pomiędzy Bearings Services S.R.L. i klienta, zarówno cena, jak i specyfikacja techniczna nie stanowią żadnego zobowiązania umownego i mogą ulec zmianie tylko za powiadomieniem telefonicznym i za zgodą klienta.

Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub może zostać odwołany w następujących sytuacjach:

Produkt nie został zakupiony w naszej witrynie rulmentionline.ro
Produkt nie był montowany w specjalistycznym warsztacie / serwisie autoryzowanym przez RAR lub producenta pojazdu.
Produkt został uszkodzony w wyniku nieprawidłowego montażu lub w połączeniu z innymi wadliwymi lub zużytymi częściami.
Produkt (łożysko) został dobrany nieprawidłowo lub był używany do celu innego niż wskazany w katalogu producenta.
Produkt nie został poprawnie zidentyfikowany, ponieważ klient przedstawił nieprawidłowe dane lub nie został porównany podczas montażu z częścią do wymiany.
Produkt nosi ślady uderzeń, zadrapań, zagięć, rozdarć lub odkształceń.
Ogólne warunki zwrotu zakupionych produktów

Produkty, które chcesz zwrócić, muszą być w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś.
Produkty muszą zostać zwrócone w tym samym opakowaniu (pudełku), w którym zostały otrzymane.
Produkty należy zwrócić wraz ze wszystkimi otrzymanymi akcesoriami / prezentami.
Jeśli kupiłeś kilka produktów z tym samym kodem, zwrot jest akceptowany dla wszystkich produktów tylko wtedy, gdy jeden z nich został rozpieczętowany, a pozostałe są nienaruszone.
Zwrot musi być dokonany z nienaruszonymi wszystkimi oryginalnymi etykietami, oryginalną kartą gwarancyjną i wszystkimi dokumentami dostarczonymi z produktem.
Zwroty nie są akceptowane w przypadku produktów, w przypadku których dokonano nieautoryzowanych ingerencji, takich, które wykazują oznaki zużycia lub nadmiernego użytkowania, zadrapania, odłamki, uderzenia, wstrząsy, farby, rysunki, oznaczenia, napisy, ślady montażu (prawidłowe / nieprawidłowe).
Aby uniknąć niedogodności, prosimy o zapytanie o ofertę cenową bezpośrednio z naszej strony internetowej, o poprawne wprowadzenie niezbędnych danych, a także o ilości produktów lub o kontakt pod numerem telefonu 0742616335.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA
Użytkownik / Klient ma obowiązek podania prawdziwych i prawidłowych informacji o swojej osobie, gdy informacje te będą potrzebne mu do złożenia zamówienia lub wypełnienia formularza kontaktowego. Jeśli podejrzewamy, że te informacje nie są prawdziwe, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu tego użytkownika do któregokolwiek z oferowanych przez nas produktów lub usług.

Żaden użytkownik i / lub klient nie ma prawa do korzystania z automatycznego lub ręcznego urządzenia do monitorowania materiałów dostępnych w serwisie. Informacje są przechowywane na serwerach należących do firmy lub przez nią wynajmowanych, dostęp do nieautoryzowanych użytkowników jest zabroniony. W przypadku usiłowania i / lub dostępu bezprawnie do tych serwerów, czyn stanowi przestępstwo i podlega karze zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rumuńskim.

Wszelka odpowiedzialność cywilna i karna za informacje publikowane i / lub przesyłane w Internecie przez użytkownika, a także za konsekwencje, jakie mogą wyniknąć w wyniku tych działań, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Wszyscy użytkownicy i / lub klienci witryny rulmentionline.ro mają obowiązek nie podawać fałszywych lub błędnych informacji o funkcjonalności i koszcie produktów lub ich cechach.

PRAWA DOSTAWCY W ODNIESIENIU DO ZAWARTOŚCI WITRYNY
Dostawca ma pełne i pełne prawa do tytułu, a tym samym do wszelkich praw autorskich i patentowych. Zabrania się redystrybucji, sprzedaży, dekompilacji, dezasemblacji, kopiowania Oprogramowania w jakiejkolwiek formie zrozumiałej dla ludzi. Łożyska Super Precision S.R.L. nie przenosi własności produktu-oprogramowania.

Wszystkie produkty lub dane informacyjne znajdujące się na tej stronie są własnością dostawcy, który zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji treści, produktów, ofert i / lub struktury strony w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia klientów / użytkowników.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Cała zawartość witryny rulmentionline.ro, w tym obrazy, tekst, grafika, linki i wszelkie inne treści audiowizualne, a także projekt graficzny, kod źródłowy oraz wszelkie inne dane i informacje należą do Super Precision Bearings SRL

Informacje te są chronione zgodnie z ustawą o prawie autorskim nr. 8/1996, nadzwyczajne rozporządzenie rządu 123/2005 i ustawa 329/2006, które dotyczą prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Informacje publikowane na rulmentionline.ro nie mogą być przekazywane ani kopiowane w żaden sposób bez pisemnej zgody przedstawiciela prawnego dostawcy. Nieprzestrzeganie tych warunków podlega karze zgodnie z obowiązującym prawem.

Dostęp do witryny rulmentionline.ro i korzystanie z niej jest bezpłatne i ma na celu pomóc użytkownikom i / lub klientom znaleźć potrzebne informacje tak szybko i łatwo, jak to tylko możliwe.

Żaden użytkownik i / lub klient nie nabywa przez używanie, przeglądanie i uzyskiwanie dostępu do witryny żadnych praw ani licencji na wykorzystanie jakichkolwiek informacji zawartych w witrynie ani żadnych praw własności intelektualnej / przemysłowej do produktów zamówionych w witrynie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie i Polityce prywatności. Jeśli masz inne pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail superprecisionbearingsonline@gmail.com

Super Precision Bearings używa COOKIES

Klikając „Tak, akceptuję” wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zainstalowanych w serwisie. Służą one do zapewnienia najlepszej możliwej wygody przeglądania.

Detale