Regulamin

Last Updated On: maja, 2022

WPROWADZENIE

Firma Bearings Services S.R.L., osoba prawna z siedzibą w Strada Dr.David Ernest, 1, Dofteana, 607160, Județul Bacău, Rumunia, o numerze rejestracyjnym w Rejestrze Handlowym 3884fd68c52afd5e3b0af747ff66d. Warunki i warunki określone poniżej

style = "text-align: justify;" użyj tej witryny.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z witryny rulmentionline.ro przez potencjalnych odwiedzających lub klientów. Uzyskując dostęp do tej witryny i przeglądając ją, w pełni zgadzasz się z warunkami opisanymi poniżej.

Bearings Services S.R.L. zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji lub aktualizacji Warunków w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia osób korzystających z tej witryny.

Bearings Services S.R.L. nie może zagwarantować nieprzerwanego i nieprzerwanego korzystania z witryny. W witrynie lub na serwerach mogą wystąpić błędy, defekty, wirusy lub inne szkodliwe zachowania, które powodują, że jest ona niedostępna. Tylko Bearings Services S.R.L. może podjąć jakiekolwiek działania w celu ograniczenia i wyeliminowania takich nieprzyjemnych zdarzeń tak szybko, jak to możliwe.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia dostępu do dowolnej osoby na w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i bez odpowiedzialności, jeśli stwierdzimy niezgodność z niniejszym Regulaminem lub nieskuteczność relacji między stronami za pośrednictwem witryny.

DEFINIOWANIE TERMINÓW

Klient - może to być dowolna osoba fizyczna lub prawna, która uzyskuje dostęp do treści za pomocą dowolnego środka komunikacji zapewnianego przez Bearings Services (elektronicznego, telefonicznego itp.) lub na podstawie istniejącej umowy użytkowania zawartej pomiędzy firmą a nią. /p>

Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana na rulmentionline.ro , składając zamówienie lub prosząc o informacje o cechach produktu przez Ciebie zgodziłeś się na warunki specyficzne dla witryny w sekcji Warunki i Polityka prywatności.

Witryna < - silna aplikacja internetowa hostowana na rulmentionline.ro ze wszystkimi jego stronami.

.

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Korzystanie z witryny rulmentionline.ro oznacza bezwarunkową i pełną akceptację niniejszego Regulaminu. Korzystając z witryny rulmentionline.ro lub poproś o wycenę produktów dostarczonych przez Bearings Services S.R.L. < /strong>

Każdy użytkownik uzyskujący dostęp do witryny rulmentionline.ro i/lub podanie danych osobowych poprzez formularze dostępne na Stronie zgody do zbierania i przetwarzania jej danych przez Usługodawcę w celu optymalnego świadczenia usług oraz w celach marketingowych, z poszanowaniem i bez uszczerbku dla praw osoby, której dane dotyczą w kontekście przetwarzania danych osobowych, odpowiednio informując osobę o dostępie do danych, prawo do ingerencji w dane, prawo do sprzeciwu, prawo do niepodlegania indywidualnej decyzji oraz prawo do zwrócenia się do sądu. Jednocześnie Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych oraz żądania usunięcia danych.

Przedsiębiorca Bearings Services S.R.L. zastrzega sobie prawo do zaprzestania dostarczania swoich produktów każdemu użytkownikowi i/lub klientowi, jeśli naruszył którykolwiek z warunków określonych w niniejszej Umowie.

OPIS PRODUKTU

Produkty oferowane za pośrednictwem witryny < span style = " kolor: # 0000ff; "> rulmentionline.ro jest skierowany przede wszystkim do użytkowników Internetu, produktów, które można zamówić -post.

Dostawca, za pośrednictwem swojej strony internetowej, oferuje użytkownikom i/lub klientom bezpłatny dostęp do szeregu produktów i informacji, w tym: łożysk dla przemysłu lotniczego, łożyska do skuterów, quadów, motocykli lub łożyska przeznaczone do maszyn i sprzętu budowlanego.

Dostawca oferuje również szeroką gamę produktów od różnych producentów, na przykład: łożyska do ciężarówki, przyczepy, łodzie lub łożyska dla całej branży rolniczej.

Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli pewne informacje zostaną dostarczone z opóźnieniem. , zostaną utracone, usunięte lub nie mogą być przechowywane na naszych serwerach z jakiegokolwiek powodu.

POLITYKA PRODUKTOWA I CENOWA

Specyfikacje lub ceny produktów prezentowanych na tej stronie mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia klienta i/lub użytkownika. Dlatego Bearings Services S.R.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, które mogą wystąpić w witrynie rulmentionline.ro

Dostawca nie gwarantuje, że szczegóły lub opis produktów lub jakakolwiek inna zawartość strony jest wolna od błędów lub że zawiera pełne informacje.

Bearings Services S.R.L. nie gwarantuje stałej dostępności w magazynie produktów wyświetlanych lub znalezionych w witrynie rulmentionline.ro , dlatego firma ma prawo nie dostarczać w część lub całość określonego zamówienia, jeśli określone produkty nie znajdują się już w aktualnej ofercie lub nie są dostępne z innych powodów.

Produkty sprzedawane za pośrednictwem naszej platformy są nowe, w oryginalnym opakowaniu producenta. Ponadto do momentu wystawienia faktury, która zastępuje umowę pomiędzy Bearings Services S.R.L. a klientem, zarówno cena, jak i specyfikacje techniczne nie stanowią żadnego zobowiązania umownego i mogą ulec zmianie, wyłącznie za powiadomieniem telefonicznym i zgodą klienta.

Dostawca jest zwolniony z gwarancji lub może ona zostać unieważniona w następujących sytuacjach:

  • Produkt nie został zakupiony w naszej witrynie rulmentionline.ro
  • Produkt nie został zamontowany w specjalistyczny warsztat/serwis autoryzowany przez RAR lub producenta pojazdu. Źle wybrany lub używany w celu innym niż określony w katalogu producenta.
  • Produkt nosi ślady uderzeń, zarysowań, wygięć, rozdarcia lub deformacje.

Ogólne warunki zwrotu zakupionych produktów

  • Produkty, które chcesz zwrócić, muszą być w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś. >
  • Produkty muszą zostać zwrócone Znajduje się w tym samym opakowaniu (pudełku), w którym zostały otrzymane.
  • Produkty należy zwrócić wraz ze wszystkimi otrzymanymi akcesoriami/prezentami.
  • W przypadku zakupu więcej niż jednego produktu z tym samym kodem, tylko wszystkie produkty są akceptowane do zwrotu, jeśli jeden z nich został rozpieczętowany, a pozostałe są nienaruszone.
  • Zwroty muszą być dokonane z nienaruszonymi oryginalnymi etykietami, oryginalnym certyfikatem gwarancji i wszystkimi dokumentami, które zostały
  • Nie zezwala się na zwrot produktów, które zostały poddane nieautoryzowanej ingerencji, które wykazują oznaki zużycia lub nadmiernego użytkowania, zadrapania, odpryski, uderzenia, wstrząsy, farby, rysunki, oznaczenia, napisy, ślady instalacji ( poprawne / niepoprawne).

Aby uniknąć niedogodności, prosimy o zapytanie o ofertę cenową bezpośrednio z naszej strony, również poprawnie wprowadź wymagane dane jako ilość produktów lub skontaktuj się z nami pod numerem +40741956772 .

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych i prawidłowych informacji o jego osobie, gdy ta informacja jest mu potrzebna do złożenia zamówienia lub wypełnienia formularza kontaktowego. Jeśli podejrzewamy, że te informacje nie są prawdziwe, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu tego użytkownika do dowolnego z oferowanych przez nas produktów lub usług.

Brak użytkownika i / lub Klient nie może używać automatycznego lub ręcznego urządzenia do monitorowania materiałów dostępnych w serwisie. Informacje są przechowywane na serwerach będących własnością lub dzierżawionych przez firmę, dostęp nieautoryzowanym użytkownikom jest zabroniony. W przypadku próby i/lub dostępu do tych serwerów bez prawa, czyn stanowi przestępstwo i podlega karze zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rumuńskim.

Wszystkie Odpowiedzialność cywilna i karna za informacje publikowane i/lub przesyłane w Internecie przez użytkownika, a także za konsekwencje, które mogą wyniknąć w wyniku tych działań, ponosi wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Wszyscy użytkownicy i/lub klienci witryny rulmentionline.ro mają obowiązek nie podawać fałszywych lub błędnych informacji o funkcjonalności oraz koszt produktów lub ich właściwości.

PRAWA DOSTAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI WITRYNY

< p style = "text-align: justify;"> Właściciel posiada pełne i kompletne prawa do tytułu, a tym samym wszelkie prawa autorskie i prawa patentowe. Nie możesz redystrybuować, sprzedawać, dekompilować, dezasemblować, kopiować, kopiować oprogramowania w jakiejkolwiek formie, która jest dostrzegalna dla ludzi. Bearings Services S.R.L. nie przeniesie własności Oprogramowania.

Wszystkie produkty lub dane informacyjne znalezione na tej stronie są własnością dostawcy, która zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania treści, produktów, ofert i/lub struktury witryny w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia klientów/użytkowników.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Cała zawartość witryny rulmentionline.ro , treść oznacza zarówno obrazy, teksty, grafiki, linki i wszelkie inne treści audiowizualne, a także projekt graficzny, kod źródłowy oraz wszelkie inne dane i informacje należą do firmy Bearings Services S.R.L.

Niniejsza informacja jest chroniona prawem autorskim nr. 8/1996, nadzwyczajne rozporządzenie rządu 123/2005 i ustawa 329/2006, które dotyczą prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Informacje opublikowane na rulmentionline.ro nie mogą być przesyłane ani kopiowane żadną metodą bez pisemnej zgody przedstawiciela dostawcy. Nieprzestrzeganie tych warunków podlega karze zgodnie z obowiązującym prawem.

Dostęp do witryny i korzystanie z niej rulmentionline.ro są bezpłatne i mają na celu pomóc użytkownikom i/lub klientom znaleźć potrzebne im informacje w możliwie najszybszy i najłatwiejszy sposób, zgodnie z ich indywidualnymi wymaganiami.

wszelkie prawa lub licencję na korzystanie z jakichkolwiek informacji w witrynie lub wszelkie prawa własności intelektualnej / przemysłowej do produktów zamówionych w witrynie.

Więcej informacji Polityka dotycząca plików cookie i Polityka prywatności . Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami pod adresem utilajemasiniunelte@gmail.com

© Super Precision Bearings 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Super Precision Bearings używa COOKIES

Klikając „Tak, akceptuję” wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zainstalowanych w serwisie. Służą one do zapewnienia najlepszej możliwej wygody przeglądania.

Detale